Siirry uutiskirjearkistoon.
Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia / Tieto lisää tulosta -koulutushanke starttaa / Biokaasuhanke käynnistyy
Pian on aika kääriä kulunut vuosi pakettiin, ottaa vastaan talven juhlapyhät ja hengähtää hetki. Tähän vuoden viimeiseen uutiskirjeeseen olemme keränneet teille tuhdin lukupaketin, johon kannattaa syventyä. Tietoa on luvassa mm. mielenkiintoisista uusista hankkeista, yliopisto- ja AMK-harjoittelijoiden palkkaamisesta sekä tulevista tapahtumista.

Alavuden Kehityksen porukka toivottaa rauhaisaa joulunaikaa sekä innostavaa uutta vuotta 2020! Toivottavasti kohtaamme jälleen aamiaistilaisuuksissa, koulutuksissa, tapahtumissa jne.
SISÄLLYS
1.Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset positiivisia - kiitos arvokkaasta palautteesta!
2.Tieto lisää tulosta -koulutusohjelma yritysten tarpeisiin starttaa alkuvuodesta
3.Alavudella selvitetään edellytykset biokaasutuotantoon
4.Eväitä yrittäjille -aamiaistilaisuudet 2020
5.Asunto korkeakouluopiskelijalle työharjoittelun ajaksi maksutta!
6.Yliopisto-opiskelija tai AMK-harjoittelija yritykseesi?
7.Työllistä taidolla - maksuton neuvontapalvelu mikroyrityksille
8.KESÄREKRY-tapahtuma Alavuden Kulttiksella 29.1. klo 12-15
9.Alavuden kaupungin YRITTÄJÄILTA 13.2. - Teemana kaupungin hankinnat 2020
10.Seutukaupunki -hankkeesta ratkaisuja ulkomaisen työvoiman hyödyntämiseen
11.Matkailualan toimijoille tiedoksi!
12.Muuta mainittavaa
13.Ota seurantaan!
 

1. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset positiivisia - kiitos arvokkaasta palautteesta!
14639.jpg

Alavuden Kehitys Oy kartoitti syksyllä alavutelaisten yritysten mielipiteitä toiminnastaan. Kyselyllä selvitettiin asiakastyytyväisyyttä ja kehityskohteita palvelutarjontaan, tiedonsaantiin palveluista ja palautetta Fasadin kokous- ja koulutustiloista. Kysely suoritettiin Webropol-kyselynä 21.10.-3.11.2019 ja se oli osa tradenomiopiskelija Terhi Hautalan opinnäytetyötä.

Tässä kyselyn tulokset tiivistettynä.

Kyselyyn vastasi yhteensä 133 yritysten edustajaa. Vastaajat olivat pääosin tyytyväisiä Alavuden Kehitys Oy:n palveluihin ja he olivat myös valmiita suosittelemaan palveluita muille.
- henkilökunnan palveluasenne positiivinen
- palvelu luotettavaa
- yhteistyö sujuvaa
- palvelu asiantuntevaa
- henkilöstö helposti tavoitettavissa
- toimipaikan sijainti hyvä

Paras yhteydenpitotapa kyselyyn vastanneiden mielestä on sähköposti.

Ylivoimaisesti parhaana tiedotuskanavana vastaajat pitivät Alavuden Kehitys Oy:n uutiskirjettä, johon toivottiin yrittäjien kokemuksia yhteistyöstä kanssamme ja kuvauksia yrittäjien toteuttamista hankkeista.

Fasadin kokous- ja koulutustiloja vuokranneet suosittelisivat tiloja muillekin, mutta tilojen käyttömahdollisuuksista tulee tiedottaa edelleen, sillä osa vastaajista ei tiennyt, että tiloja voi vuokrata.

Yleisarvosana palvelullemme oli siis varsin hyvä ja jatkossa aiomme olla vieläkin parempia erityisesti viestinnässä ja yhteydenpidossa. Jotta voimme jatkossakin varmistaa toiminnan kehittymisen ja laadun, teemme kyselyn noin kahden vuoden välein saman sisältöisenä.
Siirry kirjeen alkuun
2. Tieto lisää tulosta -koulutusohjelma yritysten tarpeisiin starttaa alkuvuodesta
14696.JPG

Tieto lisää tulosta -koulutushankkeen koulutukset käynnistyvät Alavudella alkuvuodesta 2020. Hankkeen tavoitteena on mikro- ja pienyrittäjien osaamisen kehittäminen keskeisissä liiketoiminnan kannattavuutta, kasvua ja kehittämistä tukevissa osa-alueissa. Hankkeen toteuttajana on Alavuden Kehitys Oy.

Hankkeen taustalla on Alavuden Kehitys Oy:n ja SeAMK maakuntakorkeakoulun yhdessä syksyllä 2019 tekemä koulutustarvekysely, jonka tuloksien perusteella alavutelaisten yrittäjien koulutustarpeiksi nousivat sosiaalinen media, yritysverotus, tilinpäätöksen lukutaito, markkinointi, myynti ja toimisto-ohjelmat. Kyselyyn vastasi 43 alavutelaista yritystä, joista 81% oli mikro- tai pienyrityksiä.

Lisäksi alueella on runsaasti esim. yhdistyksiä ja muita toimijoita, jotka tarvitsevat
lisäosaamista toimintansa ja palveluidensa kehittämiseen.

Koulutuskokonaisuudessa tullaan järjestämään koulutuksia mm. seuraavilta osa-alueilta: markkinointi ja myynti mikroyrityksessä, liiketoiminnan suunnittelu, yrityksen talous, yhtiömuodot ja verotus, sopimukset ja niiden hallinta sekä toimisto-ohjelmistot.

Koulutusmuotoina ovat asiantuntijaluennot, työpajat sekä lähi- ja verkkokoulutukset. Koulutukset toteutetaan 2020-2021.
_________________________________________________________________________

Jo nyt voi ilmoittautua SeAMK Täydennyskoulutuksen järjestämään napakkaan, kolmesta aiheesta muodostuvaan

”Tietoa oman yrityksen taloudesta – Taloushallinto yrittäjän tukena” -koulutuskokonaisuuteen.

Koulutukset järjestetään 12.2., 11.3. ja 25.3. klo 17.30-20.45 Alavus Fasadissa.
Opintojakson hinta on 30 €.14699.JPG
Siirry kirjeen alkuun
3. Alavudella selvitetään edellytykset biokaasutuotantoon
14700.jpg
Kuva: Anna Länsisalmi, Keisalan tila

Alavuden Kehitys Oy ja Kuortaneen Energiaosuuskunta käynnistävät hankkeet, joilla selvitetään teknis-taloudelliset edellytykset kannattavan biokaasulaitosinvestoinnin toteuttamiselle Alavudella ja Kuortaneella.

Leader Kuudestaan ry rahoittaa hankkeet. Alavudella ollaan kiinnostuneita liikennepolttoainetuotannosta ja Kuortaneella selvitetään biokaasun mahdollisuuksia sekä lämmön- että liikennepolttoainetuotantoon.

Alavudella ja Kuortaneella on runsaasti maataloutta, joiden sivuvirroista voi nykyteknologian avulla syntyä taloudellisesti kannattavaa ja ympäristövaikutuksiltaan positiivista biokaasutuotantoon liittyvää liiketoimintaa. Selvitysten tekijäksi on kilpailutuksilla valittu Envitecpolis Oy, joka on hajautetun uusiutuvan energian sekä energia- ja materiaalitehokkuuden asiantuntijapalveluita tarjoava yritys. Maatilojen sivuvirtojen lisäksi selvitetään elintarvikealan yritysten sivuvirrat.

Alavuden Kehitys Oy ja Kuortaneen Energiaosuuskunta käynnistivät hankkeet lähes saman aikaisesti ja kun kilpailutuksissa valikoitui sama konsultti molemmille toimijoille, päätettiin aikatauluttaa toimenpiteitä yhteistyössä tehokkuuden ja taloudellisuuden näkökulmista.

”Alavudella ja Kuortaneella toteutetaan omat selvitykset, mutta infotilaisuus- ja biokaasutuotantoon liittyvissä tutustumismatkajärjestelyissä teemme yhteistyötä”, toteavat Asko Sippola Kuortaneen Energiaosuuskunnasta ja Ulla Koivisto Alavuden Kehitys Oy:stä.

Selvitys etenee siten, että toimijoilta tiedustellaan puhelinhaastatteluin mahdolliset hyödynnettävät syötteet, kuten liete- ja kiinteät lannat, nurmibiomassat ja elintarviketuotannon biomassat ja alustavat reunaehdot näiden toimittamisesta biokaasulaitokseen. Samalla tiedustellaan tilan kiinnostus biokaasulaitoksen mädätysjätöksen hyödyntämiseen lannoitteena tai maanparannusaineena.

Tällä Kuudestaan ry:n rahoittamalla selvityksellä voidaan selvittää mahdollisen biokaasulaitosten toteutettavuus ja kannattavuus sekä miettiä mahdollisia jatkosuunnitelmia lämmön- ja liikennepolttoaineen tuotantoon.

Alavuden hankkeen aloitustilaisuus järjestetään Fasadissa keskiviikkona 8.1.2020 klo 13.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet.

Erityisesti mukaan toivotaan väkeä tiloilta ja yrityksistä, joiden toiminnassa syntyy biomassaa, joka voisi soveltua biokaasulaitoksen raaka-aineeksi.Siirry kirjeen alkuun
4. Eväitä yrittäjille -aamiaistilaisuudet 2020
14641.JPG

Jatkamme Eväitä yrittäjille -aamiaistilaisuuksien järjestämistä jälleen ensi vuonna!

Yrittäjä - ota tästä päivämäärät ylös kalenteriin ja tule mukaan!

Aamiaistilaisuuksien tarkoituksena on kuulla hyödyllisiä tietoiskuja maittavan aamiaisen ohella ja vaihtaa kuulumisia.

Tilaisuudet ovat maksuttomia ja niihin ovat tervetulleita kaikki yrittäjät.

Vuoden 2020 Eväitä yrittäjille -aamiaiset järjestetään seuraavasti:

• pe 7.2.2020 klo 7.30-9.00
• pe 3.4.2020 klo 7.30-9.00
• pe 12.6.2020 klo 7.30-9.00
• pe 4.9.2020 klo 7.30-9.00
• pe 6.11.2020 klo 7.30-9.00

Paikka ja aiheet vaihtelevat. Tiedotamme niistä aina tarkemmin tulevissa uutiskirjeissä ja kotisivuillamme osoitteessa www.fasadi.com sekä Facebook-sivuillamme.
Siirry kirjeen alkuun
5. Asunto korkeakouluopiskelijalle työharjoittelun ajaksi maksutta!
14643.JPG

Alavudella on monipuolinen yrityskanta ja työpaikkoja on tarjolla myös korkeakoulutason tehtävissä muun muassa sotealan tehtävissä, rakennustekniikan suunnitelutehtävissä ja kaupungin sivistyspalveluissa.

Alavuden kaupunki haluaa edistää korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelumahdollisuuksia ja tarjoaa maksuttoman kalustetun soluasunnon ammatkorkeakoulussa tai yliopistossa opiskeleville opintoihin liityvän työharjoittelun suorittamiseksi tai opinnäytetyön tekemiseksi alavutelaisella työpaikalla.

Maksuton soluasunto voi olla opiskelijan käytössä enintään kuuden kuukauden ajan. Mikäli soluasunto ei ole käytössä em. tarkoitukseen, voidaan soluasuntoja myös vuokrata opiskelijoille määräajaksi esim. kesätöiden ajaksi.

Lisätietoja:
kehitysjohtaja Terttu Liesmäki, Alavuden kaupunki
puh. 040 520 7429
terttu.liesmaki@alavus.fi

Siirry kirjeen alkuun
6. Yliopisto-opiskelija tai AMK-harjoittelija yritykseesi?
14645.png

Kiinnostaisiko yliopisto-opiskelijan palkkaaminen yritykseenne?

Seinäjoen yliopistokeskus tarjoaa tässä mielellään apuaan.

Työharjoittelija tai opinnäytetyön tekijä tuo aina jotain uutta liiketoimintaan. Työnantajan kannattaa hyödyntää tuore silmäpari toimintansa tarkastelussa ja uusien ideoiden kehittelyssä.

Opiskelija voi tehdä opinnäytetyönään tai vaikkapa harjoittelun aikana esimerkiksi:
- erilaisia selvityksiä henkilöstöön, kilpailijatuotteisiin tai ympäristövaikutuksiin liittyen
- menetelmien käyttöönottoa
- kehittämissuunnitelmia, koulutusmateriaalin tuottoa
- verkkosivujen suunnittelua, messutapahtuman toteutusta, asiakastyytyväisyystutkimus
- taiteellinen työ kuten viihtyvyyden tuomista työpaikalle

Rekrytointiin kannattaa käyttää ilmaista www.aarresaari.net -sivustoa.

HUOM! Alavuden kaupunki tarjoaa alueellaan työskenteleville harjoittelijoille maksuttoman asunnon harjoittelun tai opinnäytetyön tekemisen ajaksi.

Seinäjoen yliopistokeskuksen sivuilta löytyy vinkkejä, linkkejä ja ohjeita yliopisto-opiskelijan palkkaamiseen.
Ja jos kiinnostus herää, niin yhteyshenkilönä toimii Katja Marttunen, p. 050 318 2227, katja.marttunen@tuni.fi
_________________________________________________________________________

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu on koonnut eri tutkinto-ohjelmiin sisältyvien työharjoittelujen ajoitusta ja sisältöä. Yritykset voivat näin ollen helposti löytää yhdestä paikasta tietoa ja suunnitella erilaisia opiskelijayhteistyön muotoja.

14710.jpg
Siirry kirjeen alkuun
7. Työllistä taidolla - maksuton neuvontapalvelu mikroyrityksille
14647.jpg

Yksinyrittäjille ja muille pienille yrityksille löytyy nyt valtakunnallinen palvelu - Työllistä taidolla.

Tule hakemaan maksuttomat vinkit työnantajana toimimiseen tai työn ostamiseen ja TE-palveluiden tukien hyödyntämiseen. Tavoitteena on tehdä onnistuneita rekrytointeja tai muilla tavoin saada oikeita tekijöitä yrityksen töihin.

Palvelu on tarkoitettu ensi sijassa niille neuvoja kaipaaville, jotka ovat työllistämässä ensimmäistä työntekijäänsä, ovat tuoreita työnantajia tai miettivät muita keinoja saada lisää työvoimaa yritykseensä. Palvelun rahoittaa TE-toimisto ja se on yrittäjälle maksuton. Palvelun tuottajana toimii muun muassa Suomen Yrittäjäopisto.
Siirry kirjeen alkuun
8. KESÄREKRY-tapahtuma Alavuden Kulttiksella 29.1. klo 12-15
14649.JPG

Keskitä rekrytointisi ja tule mukaan Alavuden KesäRekry-tapahtumaan 29.1.2020!

Ohjaamo Kuusiokunnat järjestää jälleen yhteistyössä Alavuden Kehitys Oy:n sekä Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston kanssa Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin alueen yrityksille suunnatun rekrytointitilaisuuden, jossa työnantajat voivat tavata kiinnostuneita työnhakijoita ja rekrytoida uusia työntekijöitä niin vakituisiin työtehtäviin kuin kesätöihinkin.

Tapahtumaa markkinoidaan laajasti kaikille kiinnostuneille.

KesäRekry järjestetään keskiviikkona 29.1.2020 klo 12-15 Alavuden Kulttuurikeskusken alakerrassa.


Tarjoamme yrityksille MAKSUTTA!
• Esittelypöytä, nimikyltti ja langaton nettiyhteys
• Työpaikkailmoitukset www.te-palvelut.fi
• Näkyvyyttä markkinoinnissa
Tervetuloa mukaaan esittäytymään, verkostoitumaan ja työllistämään!


Siirry kirjeen alkuun
9. Alavuden kaupungin YRITTÄJÄILTA 13.2. - Teemana kaupungin hankinnat 2020
14704.JPG

Alavuden kaupunki järjestää YRITTÄJÄILLAN torstaina 13.2.2020 klo 18.00 alkaen kaupungintalon valtuustosalissa.


Kuulantie 6, Alavus

Teemana on ALAVUDEN KAUPUNGIN HANKINNAT 2020.

Mukana illassa on Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala.

YRITTÄJÄ - merkitse jo päivä kalenteriin!

Tervetuloa mukaan!
_________________________________________________________________________

HUOM! Muistattehan ilmoittautua kaupungin pienhankintapalveluun!


Ilmoittamalla yrityksesi tiedot palveluun varmistat, että saat tietoa kaupungin pienhankinnoista.

Palveluun ilmoittautuminen on helppoa ja maksutonta.

14706.JPG
Siirry kirjeen alkuun
10. Seutukaupunki -hankkeesta ratkaisuja ulkomaisen työvoiman hyödyntämiseen
14712.pngLaskevat syntyvyysluvut, väestön ikääntyminen ja eläköityminen sekä työvoiman puute lisäävät paineita maahanmuuttoon ympäri Suomen. Suupohjan alue, Alavus, Kurikka ja Kauhava ovat mukana valtakunnallisessa Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa -hankkeessa, jossa pureudutaan tarkemmin edellä mainittuun ilmiöön.

Valtakunnallista seutukaupunki-hanketta koordinoi Salon kaupungin omistama Yrityssalo Oy, yrittäjien palvelukeskus, ja Etelä-Pohjanmaan alueella hanketta koordinoi Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä SEK yhteistyössä Alavuden, Kurikan ja Kauhavan kuntien kanssa.

Hankkeen tavoitteena on houkutella alueelle lisää työvoimaa ulkomaalaisista ja ulkomailta aloille, joilla on työvoimapulaa. Tarkoituksena on lisätä alueen houkuttelevuutta, sujuvoittaa rekrytointeja, kehittää kotouttamista kuten myös yritysten perehdytysprosesseja.

Konkreettisina toimenpiteitä hankkeessa kehitetään keinoja auttaa yrityksiä rekrytoinneissa, ammattitaidon arvioinnissa ja kielikoulutuksissa. Aihe on haastava, sillä Etelä-Pohjanmaalla ulkomaalaisten osuus väestöstä on valtakunnan alhaisin, mutta tietoisuus on kasvanut, kiinnostus on herätetty ja tästä on hyvä jatkaa.

Ottakaa yhteyttä, jos kansainvälinen rekrytointi kiinnostaa:

Terhi Lake, projektipäällikkö, SEK
terhi.lake@suupohja.fi
puh. 040 120 9723
Siirry kirjeen alkuun
11. Matkailualan toimijoille tiedoksi!
14707.jpg

Etelä-Pohjanmaan matkailustrategian päivitystyöhön liittyvä

Tulevaisuustyöpaja II järjestetään 22.1.2020 klo 9.00-13.00 Seinäjoella

Frami B:n kokoustila Watt/Edison, osoite Kampusranta 9

Työpajassa pohditaan mm.
• Millaiset ovat eteläpohjalaisen matkailun tulevaisuuskuvat?
• Mitä toimijoita matkailukentällämme on nyt ja tulevaisuudessa?
• Mitkä ovat alueemme vahvuudet ja mahdollisuudet, entä haasteet ja kehityskohteet?
• Miten vastaamme tulevaisuuden matkailijoiden tarpeisiin?
• Mikä on matkailumme visio ja missio?


Lisätietoja Elina Järvinen, elina.jarvinen@seamk.fi tai 040 868 0610

Matkailustrategian päivitystyöhön ovat tervetulleita kaikki matkailuelinkeinon edustajat ja muut asiasta kiinnostuneet.
________________________________________________________________________

Matka kasvuun -hankkeen loppuseminaari järjestetään 28.1.2020
klo 12.00-15.15 Seinäjoella

Frami F:n auditoriossa F110, osoite Kampusranta 11

Kaksivuotinen hanke on päättymässä. Hankkeen aikana on tehty matkailualalle soveltuvia työkaluja ja toimintamalleja markkinointiin ja strategiseen uudistumiseen liittyen, jotka esitellään loppuseminaarissa.

Loppuseminaarissa kuullaan myös matkailun digitaalisuuteen liittyvää ajankohtaistietoa seminaarin puhujavierailija Miikka Raulon toimesta, joka on yksi Suomen matkailun digitaalista kärkiosaajista.

Lisäksi luodaan lyhyt katsaus hankkeen kasvutarinoihin.

Voit osallistua tilaisuuteen myös webinaarina, linkki lähetetään ilmoittautuneille.


________________________________________________________________________

Rural Finland II -koordinaatiohanke järjestää yhdessä TEM:n kanssa Matkailun ajankohtaispäivien kiertueen talven ja kevään 2020 aikana - kiertue saapuu myös Seinäjoelle 3.2.2020


Siirry kirjeen alkuun
12. Muuta mainittavaa
14651.JPG

Kun olet etsimässä uutta tilaa - tai vuokralaista

Muistathan maksuttoman toimitila- ja tonttipalvelumme! Palvelussa voit ilmoittaa vapaana olevista tiloista. Rekisteriä ylläpitää Alavuden Kehitys Oy ja se on tarkoitettu kaikkien toimijoiden, niin yritysten kuin yksityishenkilöiden käyttöön.


14653.JPG

Yrittäjä - pidä yhteystietosi yritys- ja palveluhakemistossa ajan tasalla!

HUOM! Hakemistoon voi kirjata perustietojen lisäksi myös yritysten tarjoamat tuotteet ja palvelut.

Lisäksi voitte ilmoittaa useammankin yhteyshenkilön yrityksellenne, jotta mm. uutiskirjeemme saavuttaisi yrityksenne avainhenkilöt mahdollisimman kattavasti.

Yritys- ja palveluhakemistossa mukana oleminen ja tietojen päivittäminen on yrittäjälle maksutonta. Palvelua ylläpitää Alavuden Kehitys Oy.

Siirry kirjeen alkuun
13. Ota seurantaan!
14709.JPG

Alavuden Kehitys tiedottaa tapahtumista, koulutuksista ym. ajankohtaisista asioista myös kotisivuillaan


sekä Facebook-sivuillaan

_______________________________________________________________________

Visit Alavus -sivuilta tiedot palveluista ja tapahtumista!

Yhdistykset, yritykset ym. toimijat voivat ilmoittaa Alavudella järjestettävistä yleisötapahtumistaan Visit Alavus -sivujen tapahtumakalenterissa maksutta.

Tapahtumat julkaistaan myös kaupungin kotisivuilla.

Tapahtumakalenteriin ilmoitetuista tapahtumista tehdään myös nostoja Tuurin Kyläkaupalla sijaitseviin infonäyttöihin.

Tapahtumien ilmoittaminen on helppoa - ilmoituslomake löytyy visitalavus.fi-sivujen etusivulta

Siirry kirjeen alkuun
Alavuden Kehitys Oy
Yrityskehitys Fasadi


Taitotie 1, 63300 ALAVUS
Puh. +358 (0)6 2525 1711
info@fasadi.com
Osoitelähde: Kuusiokuntien yritys- ja palveluhakemisto
Kotisivut
www.fasadi.com
Facebook
www.facebook.com/alavusfasadi

Uutiskirje 8/ 2019
18.12.2019
Peruuta uutiskirjeen tilaus.