Siirry uutiskirjearkistoon.
Toukokuun uutiskirje / Eväitä yrittäjille -aamiainen 10.5. / Kaupungin kesätyöllistämistuki ym.
Olemme kesän kynnyksellä ja tehtävää on paljon. Kesäkauden kiireitä helpottamaan monet yritykset palkkaavat kesätyöntekijöitä. Tässä uutiskirjeessä muistutamme Alavuden kaupungin kesätyöllistämistuesta yrityksille ja yhteisöille.

Lisäksi kerromme SeAMK Maakuntakorkeakoulun uutisia.

Muistattehan Eväitä yrittäjille -aamiaistilaisuuden perjantaina 10.5.2019 Hotelli-Ravintola Alavus 66:ssa klo 7.30-9.00. Siellä aamupalan ohella tarjoilemme asiaa omistajanvaihdoksista.
Paikalla on omistajanvaihdosasiantuntija Aila Hemminki Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toimistolta.

Tervetuloa aamiaiselle perjantaina ja olkaa muutenkin rohkeasti yhteydessä - neuvomme ja ohjaamme tiedon äärelle! Palvelumme ovat luottamuksellisia ja omat palvelumme maksuttomia.

Hyvää kesän alkua!

SISÄLLYS
1.Nuorten kesätyöllistämistuki yrityksille ja yhteisöille 2019
2.Taksvärkkityötä Alavuden yläkoulun oppilaille 27.5.
3.Eväitä yrittäjille -aamiaistilaisuudet 10.5. ja 14.6.
4.SeAMK Maakuntakorkeakoulun uutisia / Julkiset hankinnat / Hyvinvointijohtaminen
5.Etsitään kylmää varastotilaa!
6.Töysän yrittäjät haastaa Alavuden yrittäjät mukaan Ponnenjärvi NonStop-juoksutapahtumaan!
7.Löytäähän asiakkaasi perille?
8.Ota seurantaan!
 

1. Nuorten kesätyöllistämistuki yrityksille ja yhteisöille 2019
12755.jpg

Alavuden kaupunki maksaa kesätyöllistämistukea yrityksille ja yhteisöille alavutelaisen 16-25-vuotiaan nuoren työllistämiseen.

Tuki on korkeintaan 50 % nuorelle maksetusta bruttopalkasta, korkeintaan kuitenkin yrityksille 150 euroa/ kk ja järjestöille 250 euroa/ kk ja 1 kk/ nuori. Työaika tulee olla 6 tuntia/ pv.

Työllistäminen tapahtuu 1.5.-30.9. välisenä aikana (kyseessä täytyy olla kesätyöllistäminen, ei siis vakituinen työntekijä). Maksetusta palkasta on esitettävä hyväksyttävä kuitti.

Tuki on haettava 31.10.2019 mennessä ja se maksetaan samasta nuoresta vain ensin tukea hakeneelle yritykselle.


Kesätyöllistämistuen haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Tuki on haettavissa 15.5. alkaen.

Palvelu toimii Nordean, Osuuspankin ja Oma säästöpankin verkkopalvelutunnuksilla. Palkkatodistus liitetään sähköisenä hakemukseen.

Hakulomakkeita saa myös kaupungintalon neuvonnasta, Kuulantie 6 ja Töysän kirjastosta, Rantatie 2.

Lisätietoja kaupungin neuvonnasta puh. (06) 2525 1000, puhelinkeskus@alavus.fi

Siirry kirjeen alkuun
2. Taksvärkkityötä Alavuden yläkoulun oppilaille 27.5.
12733.JPG

Perinteinen PÄIVÄTYÖKERÄYS ELI TAKSVÄRKKIPÄIVÄ pidetään jälleen Alavuden yläkoululla maanantaina 27.5.2019.

Päivätyökeräyksessä oppilaat tekevät yhden koulupäivän ajan (6h) työtä, josta saatu palkka lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.

Oppilaskunnan hallituksen päätöksellä taksvärkkipäivän palkka on 10 euroa, josta 3 euroa jää koulun oppilaskunnan käyttöön.

Tänä vuonna taksvärkin tuotto lahjoitetaan kahteen kohteeseen:
- Valtakunnallinen kohde: Mielenterveysseura ry, joka tekee paljon työtä nuorten mielenterveyden edistämiseksi.
- Paikallinen kohde: Alavuden kaupungin nuorisotyö/ LYMY.

Alavuden yläkoulun väki toivoo, että yrityksenne suhtautuisi myönteisesti taksvärkkityötä kysyvään Alavuden yläkoulun oppilaaseen.
Näin mahdollisimman moni oppilas saisi päivän ajaksi työpaikan.

Mikäli haluatte heti ilmoittautua taksvärkkityötä tarjoavaksi yritykseksi, voitte laittaa sähköpostia osoitteeseen alavusyk.oppilaskunta@alavus.fi
Siirry kirjeen alkuun
3. Eväitä yrittäjille -aamiaistilaisuudet 10.5. ja 14.6.
12741.JPG
Alavuden Kehitys Oy tarjoaa jälleen aamupalaa ja yrittäjille hyödyllistä asiaa:

Eväitä yrittäjille -aamiaistilaisuus perjantaina 10.5.2019 Hotelli-Ravintola Alavus 66:ssa

osoite Järviluomantie 4, 63300 Alavus

- Aamupalaa on tarjolla klo 7.30 alkaen, ohjelma klo 8.00-9.00.

AIHEENA OMISTAJANVAIHDOKSET
- yrityksen osto tai myyminen, sukupolvenvaihdos tai muu omistusjärjestely, paikalla omistajanvaihdosasiantuntija AILA HEMMINKI Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toimistolta

Vaikka yritystoiminnasta luopuminen olisi suunnitteilla vasta kaukana tulevaisuudessa, kannattaa asialle suoda ajatus hyvissä ajoin.
Yrityksen ostaminen puolestaan tarjoaa vaihtoehdon yrityksen perustamista harkitsevalle.

Omistajan- ja sukupolvenvaihdoksiin ei ole olemassa valmista mallia, mutta apua on aina saatavilla ja asioista on hyvä keskustella.

Tilaisuudessa on mahdollisuus myös esittää kysymyksiä Ailalle, jolla on omakohtaistakin kokemusta yrityksen omistajanvaihdosprosessista.

TERVETULOA kaikki yrittäjät niin Alavuden kuin Töysän alueelta!

Osallistuaksesi ei tarvitse olla yrittäjäyhdistyksen jäsen.

Ennakkoon ilmoittautuminen ei pakollista, voit myös vain tulla paikalle!

Tilaisuus on maksuton.

Tervetuloa vaihtamaan kuulumisia ja tapaamaan muita yrittäjiä!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
LAITA MUISTIIN kaikki tulevat Eväitä yrittäjille -aamiaistilaisuudet
• 14.6.2019 klo 7.30-9.00, aiheena henkilöstöhallinto ja rekrytointiasiat.
• 13.9.2019 klo 7.30-9.00
• 8.11.2019 klo 7.30-9.00
Tilaisuuksien paikat ja tarkemmat ohjelmat tiedotamme myöhemmin.
Siirry kirjeen alkuun
4. SeAMK Maakuntakorkeakoulun uutisia / Julkiset hankinnat / Hyvinvointijohtaminen
12756.JPG


JULKISET HANKINNAT -OPINTOKOKONAISUUS

Liittyvätkö julkiset hankinnat työhösi? Ensi kertaa toteutettava Julkiset hankinnat -opintokokonaisuus antaa sinulle kokonaiskäsityksen julkisesta hankintaprosessista ja vahva osaamispohja tuo varmuutta sekä hankintojen toteuttamiseen että tarjousten laatimiseen.

Syksyllä 2019 alkava opintokokonaisuus kattaa julkisten hankintojen perusteet, markkinavuoropuhelun toteuttamisen ja julkisten hankintojen sähköiset ratkaisut. Lisäksi kokonaisuudessa perehdytään markkinaoikeuden ratkaisuihin ja niiden hyödyntämiseen julkisten hankintojen toteutuksessa.

Opetus toteutetaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina, ja kaikki kokonaisuuden suorittaneet saavat todistuksen opintokokonaisuuden suorittamisesta.

Opintokokonaisuuden sisältö (10 opintopistettä)

• Julkisten hankintojen perusteet 3 op
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata julkisten hankintojen keskeiset käsitteet, periaatteet ja toteutusprosessin sekä toteuttaa julkisen hankinnan.
Sisältö: Julkisten hankintojen keskeiset periaatteet, tavoitteet, käsitteet ja lainsäädäntö.

• Markkinakartoitus ja -vuoropuhelu julkisissa hankinnoissa 2 op
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee markkinakartoituksen ja markkinavuoropuhelun toteuttamisen julkisissa hankinnoissa.
Sisältö: Markkinakartoituksen ja markkinavuoropuhelun periaatteet, tavoitteet, käsitteet ja lainsäädäntö.
Esitietovaatimukset: Julkisten hankintojen perusteet

• Markkinaoikeuden ratkaisut 3 op
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää markkinaoikeuden ratkaisuja julkisten hankintojen toteuttamisessa ja tunnistaa markkinaoikeuden tehtävät ja roolin julkisissa hankinnoissa.
Sisältö: Opintojaksolla käydään läpi markkinaoikeuden ratkaisuja julkisissa hankinnoissa. Opintojaksolla perehdytään markkinaoikeuden perusteluihin valitusten hyväksymisessä tai hylkäämisessä erilaisissa hankinnoissa ja erilaissa hankintatilanteissa, kuten menettelytavoissa, vertailukriteereissä, ja tietojen ilmoittamisessa.
Esitietovaatimukset: Julkisten hankintojen perusteet

• Julkisten hankintojen sähköiset ratkaisut 2 op
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää sähköisiä työvälineitä ja ratkaisuja julkisten hankintojen toteuttamisessa.
Sisältö: Julkisissa hankinnoissa hyödynnettävät sähköiset työvälineet ja ratkaisut sekä niiden hyödyntäminen hankintaprosessissa.
Esitietovaatimukset: Julkisten hankintojen perusteet

Koulutuksen toteutus
Opintoihin sisältyy sekä lähiopetusta että itsenäistä opiskelua verkossa. Lähiopetus toteutetaan Seinäjoella iltaisin. Opintokokonaisuus toteutetaan syksy 2019 – kevät 2020 aikana.

Koulutuksen hinta
Julkiset hankinnat –opintokokonaisuus (10 op) maksaa 100 €.

Ilmoittautumisaika ja koulutuksen aloitus
Ilmoittautumisaika koulutukseen päättyy 20.6.2019.
Ilmoittautuminen voidaan sulkea myös aiemmin, mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin tarjolla olevia koulutuspaikkoja. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä, ja koulutukseen mahtuu 30 ensimmäisenä ilmoittautunutta.

Koulutuksen verkkosivulta löydät mm. lähiopiskelun päivämäärät sekä ilmoittautumisohjeet
www.seamk.fi/julkisethankinnat

HUOM! Voit kysyä lisätietoja myös Alavuden alueen korkeakouluasiamies Terhiltä, terhi.ojaniemi@seamk.fi


12759.jpg

FEELING GOOD, LEADING GREAT - HYVINVOINTIJOHTAMISEN KORKEAKOULUDIPLOMI

Haluatko kehittää asiantuntemustasi hyvinvoinnin ja terveyden työssäsi? Hyvinvointijohtamisen
koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät tai haluavat työskennellä hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen parissa. Koulutuksen järjestää SeAMK yhteistyökumppaninaan Kuortaneen Urheiluopisto.


Hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomi (60 opintopistettä)

• Opiskelijat opiskelevat pääsääntöisesti työn ohella
• Opiskelu on monimuotokoulutusta. Opiskelu tapahtuu lähiopetusjaksoissa, jonka lisäksi opintoja suoritetaan verkko-opintoina.
• Lähiopiskelu toteutuu perjantaisin ja lauantaisin noin kerran kuukaudessa.
• Opintojen kesto on noin 1,5–2 vuotta työn ohessa.
• Korkeakouludiplomi ei ole tutkintoon johtava koulutus, mutta sen suorituksia voidaan mahdollisesti hyväksilukea opiskelijan tulevissa korkeakouluopinnoissa
• Koulutusta tarjotaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina

Koulutuksen suoritettuasi osaat suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää sekä johtaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen prosesseja kunnassa, palveluntarjoajana tai/ja järjestössä. Verkostoidut, lisäät ymmärrystäsi ja laajennat osaamistasi hyvinvoinnin ja terveyden asiantuntijana. Syvennät osaamistasi liikunnan, ravitsemuksen ja ympäristön laaja-alaisesta merkityksestä hyvinvoinnin ja terveyden työssä huomioiden soveltavan liikunnan ja elämänkaaren vaiheet. Osaat toimia toimintaympäristösi poikkihallinnollisissa prosesseissa.

Koulutuksen hinta
Koulutuksen hinta on 600 euroa, ja se voidaan maksaa kolmessa erässä. Koulutus järjestetään pääasiassa Seinäjoella, mutta osa koulutuksesta on Kuortaneen Urheiluopistolla. Koulutuksen hinta ei sisällä majoitus-, ruoka- eikä matkakuluja.

Ilmoittautumisaika ja koulutuksen aloitus
Ilmoittautumisaika koulutukseen päättyy 19.5.2019. Ilmoittautuminen voidaan sulkea myös aiemmin, mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin tarjolla olevia koulutuspaikkoja. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä, ja koulutukseen mahtuu 30 ensimmäisenä ilmoittautunutta.

Koulutus alkaa syyskuussa 2019.

Koulutuksen verkkosivulta löydät mm. tarkemman opintosisällön sekä lähiopiskelun päivämäärät. Ilmoittautuminen tapahtuu myös verkkosivun kautta www.seamk.fi/hyvinvointijohtaminen

HUOM! Voit kysyä lisätietoja myös Alavuden alueen korkeakouluasiamies Terhiltä, terhi.ojaniemi@seamk.fi

Siirry kirjeen alkuun
5. Etsitään kylmää varastotilaa!
12764.JPG

Etsimme 200-400 m2 suuruista kylmää varastotilaa.

Jos sinulla on tarjota tällaista tilaa, niin ota yhteyttä:
Mauri Haapasaari, puh. 040 661 3552, mauri.haapasaari@fasadi.com
yritysasiantuntija, Alavuden Kehitys Oy

________________________________________________________________

Muistattehan ilmoittaa vapaana olevat toimitilat Alavuden Kehitys Oy:n ylläpitämään toimitilarekisteriin


Rekisteri on tarkoitettu kaikkien toimijoiden (niin yritysten kuin yksityishenkilöiden) käyttöön ja palvelu on maksuton.

Rekisteriä ylläpitää Alavuden Kehitys Oy.
Siirry kirjeen alkuun
6. Töysän yrittäjät haastaa Alavuden yrittäjät mukaan Ponnenjärvi NonStop-juoksutapahtumaan!
12743.jpg

Töysän Yrittäjät haastaa Alavuden yrittäjät mukaan Ponnenjärvi NonStop -juoksutapahtumaan 24.-25.5.2019 klo 18.00-18.00


Luvassa on jälleen 24 tuntia tauotonta juoksua Ponnenjärven ympäri.

Kerätkää porukka ja osallistukaa yhdessä!


Osallistua voi kävellen, juosten, sauvakävellen tai pyöräillen haluamansa matkan tai vaikka koko vuorokaudeni!

Yritykset voivat varata oman nimikkovuoron ja tuoda yritystänsä esiin mm. yhtenäisin asuin ym.


Kilpailupaikkana Sepänniemen Lomakylä, osoite Niemenkyläntie 250, 63600 Alavus, Töysä.


Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Marja-Liisa Pienimäki puh. 0400 900 173.

Siirry kirjeen alkuun
7. Löytäähän asiakkaasi perille?
12749.JPGYritys- ja palveluhakemistostamme voi etsiä toimivia yrityksiä myös toimialoittain.

Näkyväthän oman yrityksesi tiedot hakemistossamme? Tarkista tilanne ja ota yhteyttä, jos tiedoissa on virheitä tai ne ovat puutteelliset.

Yritys- ja palveluhakemistossa mukana oleminen ja tietojen päivittäminen on yrittäjälle MAKSUTONTA. Palvelua ylläpitää Alavuden Kehitys Oy.

Siirry kirjeen alkuun
8. Ota seurantaan!
12751.png

Mikäli et vielä seuraa Alavuden Kehitys Oy:n Facebook-sivua, kannattaa ottaa se seurantaan!

Kerromme ja jaamme tietoa ajankohtaisista yrittäjiä kiinnostavista tapahtumista meillä ja muualla!

12753.jpg
Yhdistykset, yritykset ym. toimijat voivat ilmoittaa Alavudella järjestettävistä yleisötapahtumistaan Visit Alavus -sivujen tapahtumakalenterissa maksutta.

Tapahtumat julkaistaan myös kaupungin kotisivuilla.

Tapahtumakalenteriin ilmoitetuista tapahtumista tehdään myös nostoja Tuurin Kyläkaupalla oleviin infonäyttöihin.

Tapahtumien ilmoittaminen on helppoa - ilmoituslomake löytyy visitalavus.fi-sivujen etusivulta
Siirry kirjeen alkuun
Alavuden Kehitys Oy
Yrityskehitys Fasadi


Taitotie 1, 63300 ALAVUS
Puh. +358 (0)6 2525 1711
info@fasadi.com
Osoitelähde: Kuusiokuntien yritys- ja palveluhakemisto
Kotisivut
www.fasadi.com
Facebook
www.facebook.com/alavusfasadi

Uutiskirje 4/ 2019
8.5.2019
Peruuta uutiskirjeen tilaus.