Siirry uutiskirjearkistoon.
PestuuMarkkinat.fi-palvelu avautuu / Hae yksinyrittäjien korona-avustusta / SeAMKin uutisia ym.
Lähestymme kesää koronan varjossa, mutta Kuusiokuntien yhteisessä hankkeessa otamme myös jo suuntaa tulevaan. Suunta tulevaan Kuusiokunnissa -hankkeen toimilla vahvistetaan alueen yritysten valmiuksia selvitä koronapandemiasta. Hankkeen näkyvin osa käynnistyy tänään 7.5. avautuvalla PestuuMarkkinat.fi -palvelulla, jossa työ kohtaa tekijänsä. Kerromme tarkemmin palvelusta tuonnempana tässä kirjeessämme.

Hankkeessa tullaan tarjoamaan yrityksille myös koulutuksia, jotka auttavat yrityksiä koronakriinistä selviämisessä ja kriisin jälkeisissä haasteissa. Koulutustarpeet selvitetään erillisellä kyselyllä, joka lähetetään yritysten edustajien sähköposteihin perjantaina 8.5.

* * *

Yksinyrittäjien korona-avusten käsittely on Alavudella hyvässä vauhdissa ja tukia on jo myönnetty ja maksettu yrittäjille. Työ- ja elinkeinoministeriö tarkensi viime viikolla yksinyrittäjän koronatuen ohjeistusta. Tukea on mahdollista myöntää myös niille yrittäjille, jotka saavat eläkettä, jos tuen muut ehdot täyttyvät. Hakuaikaa on 30.9.2020 saakka.

* * *

Työllistävien yritysten on mahdollista hakea ELY-keskuksen tai Business Finlandin rahoitusta poikkeustilanteen helpottamiseen.

Näistä kaikista tuista on infotallenteet katsottavissa YouTube-kanavallamme Fasadi Alavus.


* * *

Tavoitat meidät myös viestein, puheluin ja etäyhteyksien avulla. Palvelemme koronatuki-asioiden lisäksi kaikissa liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä, neuvontamme on maksutonta.

- Mauri Haapasaari, yritysasiantuntija, puh. 040 661 3552
- Ulla Koivisto, toimitusjohtaja, puh. 044 550 0974

Sähköpostiosoitteet ovat muoto etunimi.sukunimi@fasadi.com

Mahdollisuus asioida myös esim. Skypen tai Teams-sovelluksen kautta.


Ollaan yhteyksissä!
SISÄLLYS
1.PestuuMarkkinat.fi -palvelussa työ kohtaa tekijänsä, ilmoita avoimesta paikasta tai urakasta!
2.Nuorten kesätyöllistämistuki työnantajille 2020
3.Yksinyrittäjä - hae koronatukea Alavuden kaupungilta!
4.Terveisiä TE-toimiston yritysasiantuntijalta
5.SeAMKin avoimen AMKin opinnot maksuttomia työttömille ja lomautetuille
6.JAMIssa monimuoto- ja oppisopimuskoulutusta
7.Apua ajoissa yrittäjälle -puhelinpalvelu
8.Huom! Palvelualan yrittäjät!
9.Muuta mainittavaa!
 

1. PestuuMarkkinat.fi -palvelussa työ kohtaa tekijänsä, ilmoita avoimesta paikasta tai urakasta!
16605.JPG



Etelä-Pohjanmaan liitto on myöntänyt rahoituksen Kuusiokuntien (Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri) hankkeelle, jolla vahvistetaan yritysten valmiuksia selvitä koronapandemiasta.

Kuusiokuntien elinkeinotoimijat ovat suunnitelleet Suunta tulevaan Kuusiokunnissa -hankkeen yhteistyössä, ja hanketta hallinnoi Alavuden Kehitys Oy. Hankkeen toteutusaika on 20.4.2020 – 30.4.2021.

PestuuMarkkinat.fi-palvelu

Hankkeen näkyvin osa käynnistyy torstaina 7.5.2020 lanseerattavalla PestuuMarkkinat.fi -palvelulla. Palvelu on sähköinen kohtauspaikka, jota me kaikki asukkaat, yritykset ja toimijat voimme hyödyntää ja sitä kautta edistää paikallista työllistymistä.

Palvelussa voivat yritykset ja yhteisöt sekä maa- ja kotitaloudet ilmoittaa avoimista, eri mittaisista pesteistä sekä tehtävistä ja työtä tarvitsevat voivat ilmoittaa, minkälaisista pesteistä ovat kiinnostuneita.

Palvelu on kaikille käyttäjille maksuton ja palvelun käytössä avustaa meklari Riikka Koskela. Riikka innostaakin yrityksiä ilmoittamaan avoimista paikoista ja mahdollisista urakoista palvelussa.

YRITYKSET JA YHTEISÖT

Ilmoittakaa avoimista työpaikoista ja mahdollisista urakoista.

MAA- JA KOTITALOUDET

Ilmoittakaa lyhyt- tai pidempiaikaisista pesteistä, tekijää tarvitsevista piha- tai puutarhatöistä tai vaikkapa tarvittavasta remontista tai siivoushommasta.

TYÖNHAKIJAT

Kertokaa, mitä osaatte ja millaista työtä haette, niin meklari välittää tietosi sopivaa työtä tarjoavalle yritykselle.

Hankkeessa mukana olevat kunnat toivovat, että PestuuMarkkinat.fi-palvelusta tulee työkalu, jota alueen kaikki asukkaat, mökkiläiset, yritykset ja muut toimijat hyödyntäisivät ja siten edistäisivät paikallista työllistymistä.

Hyvät työnantajat, olkaa aktiivisia ja hyödyntäkää paikallinen palvelu!

Laittakaa ilmoituksenne PestuuMarkkinat.fi-palveluun - edistetään yhdessä paikallista työllistymistä.

Lisätietoja ja opastusta palvelun käyttöön meklarilta:
Riikka Koskela
puh. 050 593 6210
meklari@pestuumarkkinat.fi



_________________________________________________________________________

Suunta tulevaan Kuusiokunnissa -hanke tarjoaa yrityksille myös koulutusta

Hankkeessa tullaan tarjoamaan yrityksille myös koulutusta, josta on hyötyä koronan seurauksista selviämisessä ja koronan jälkeisen ajan haasteissa.

Koulutustarpeet selvitetään erillisellä kyselyllä, joka on tarkoitus lähettää yritysten edustajien sähköposteihin jo perjantaina 8.5.2020.

Riikka Koskela odottaa yritysten koulutustarpeita mielenkiinnolla, sillä hankkeen on mahdollista toteuttaa verkkokoulutuksia nopeallakin aikataululla.

”Oletukseni on, että digiloikka on monissa yrityksissä toteutettu ennakoitua isompana ja todella nopeasti. Nyt on mahdollista saada neuvoja ja apua esimerkiksi etäkokoukset mahdollistavien sovellusten hyödyntämisessä”, kertoo Riikka.

Koulutuspalvelut on tarkoitettu kaikille yrittäjille, mutta niitä voidaan tarjota myös nuorille, jotka mahdollisesti jäävät kesätöitä vaille. Tavoitteena on lisätä nuorten kiinnostusta yrittäjyyteen sekä vahvistaa ammatillisia valmiuksia.

Kyselyyn vastaaminen vie vain muutaman minuutin, joten seuratkaa sähköpostianne ja vastatkaa kyselyyn.

Linkki kyselyyn tulee löytymään myös sivuilta www.fasadi.com

Siirry kirjeen alkuun
2. Nuorten kesätyöllistämistuki työnantajille 2020
16607.jpg



Vuonna 2020 Alavuden kaupunki maksaa

250 € kesätyöllistämistukea

työnantajalle
, joka työllistää alavutelaisen 16-25 -vuotiaan nuoren (koskee nuoria, jotka syntyneet 1995 - 2004). Työnantaja voi olla yritys, yhteisö tai maatila. Kotitaloudelle tuki voidaan maksaa, mikäli työllistää perheen ulkopuolisen nuoren.

Tuki on korkeintaan 50 % nuorelle maksetusta bruttopalkasta. Työaika oltava vähintään 6 tuntia päivässä ja työllistämisjakso pituus vähintään yksi kuukausi ajalla 1.5.-30.9.2020. Tukea maksetaan kesätöihin, ei vakinaisiin työsuhteisiin.
Tuki maksetaan vain yhdelle työnantajalle nuorta kohti, sitä ensimmäiseksi hakeneelle.

Tukea voi hakea kaupungilta jälkikäteen sähköisellä hakemuksella, joka löytyy kaupungin nettisivuilta www.alavus.fi hakuajan alkaessa (haku alkaa kesäkuussa).

Hakemukseen liitetään tosite tai muu todistus maksetusta palkasta ja sivukuluista.

Hakuaika 1.6.-31.10.2020.

Paperisia hakulomakkeita saa tarvittaessa kirjastoista, kaupungin neuvonnasta tai Fasadista.
Siirry kirjeen alkuun
3. Yksinyrittäjä - hae koronatukea Alavuden kaupungilta!
16587.JPG


Yksinyrittäjät voivat hakea 2000 euron suuruista tukea Alavuden kaupungilta.


Tuki haetaan sähköisellä lomakkeella ja linkki hakemukseen on tämän uutisen lopussa.

Alavuden Kehitys Oy neuvoo ja avustaa alavutelaisia yksinyrittäjiä tuen haussa. Alavuden Kehitys Oy vastaanottaa hakemukset ja valmistelee hakemukset päätöksentekoa varten Alavuden kaupungille. Tuen hyväksyy ja maksaa Alavuden kaupunki.

Yrittäjä, kun haet yksinyrittäjän koronatukea, muistathan:

• Tuki haetaan ja myönnetään yrityksen sijaintikunnasta (YTJ-rekisteri).

• Tuki on tarkoitettu päätoimisille yrittäjille yritysmuodosta riippumatta.

• Harjoittaa yksin taloudellista toimintaa, ei ole palkattua työvoimaa hakemushetkellä.

• Yrittäjän tulee olla YEL-rekisterissä TAI todistettavaa yrittäjätuloa tai laskutusta vuosittain 20.000 €.

• Päätoimiseksi yksinyrittäjäksi luettava henkilö voi saada mitä tahansa eläkettä, kunhan hän täyttää tuen muut ehdot. Eläkkeen saaminen ei ole este yksinyrittäjätuen myöntämiselle muiden ehtojen täyttyessä.

• Tuki voidaan myöntää, kun yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen.

• 2000 euron avustus on kertakorvaus yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin.

• Tukea myönnetään 16.3. - 31.8.2020 korona-epidemian aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin.

• Avustuksen viimeinen hakupäivä on 30.9.2020.

• Hakijan tulee vakuuttaa, että yritystoiminta on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa ja että hän aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian jälkeen.

Hakemuksen liitteiksi vaaditaan:

• Tilinpäätös 2019/ viimeisin tilinpäätös TAI Veroilmoitus 2019/ viimeisin veroilmoitus.

• Jäljennökset kirjanpidosta ja/ tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020, sekä sen osoittamiseksi, että yritystoiminnan taloudellinen tilanne ja liikevaihto on heikentynyt 16.3.2020 jälkeen vähintään 30%.

• Todistus veroveloista ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi (www.vero.fi/omavero).
Siirry kirjeen alkuun
4. Terveisiä TE-toimiston yritysasiantuntijalta
16589.jpg


Tervehdys TE-toimistosta!

Tämän vuoden kevät on tarkoittanut useille yrityksille täysin yllättäen muuttunutta tilannetta. TE-toimistostakin käsin tilanne useissa yrityksissä näyttäytyy haastavana. TE-toimistojen asiakasmäärää lisää koronatilanteen vuoksi sekä lomautetut että yrittäjät, jotka ovat ilmoittautuneet TE-toimistoon työmarkkinatukea hakeakseen. Kuusiokuntien alueella 13 työnantajaa on käynnistänyt koronatilanteessa yt-neuvottelut ja yt-neuvotteluiden piirissä on 771 henkilöä. Osa yt-neuvotteluista on jo konkretisoitunut lomautuksina. Kaiken kaikkiaan EP:llä on 170 yritystä käynnistänyt yt-neuvottelut koskien 8935 henkilön lomautuksia.

Edelleen kuitenkin yrityksissä myös rekrytoidaan ja järjestetään rekrykoulutuksia. Tänäänkin on pelkästään Alavudella 365 avointa työpaikkaa. Jos osaavaa työvoimaa ei avoinna oleviin tehtäviin löydy, muistattehan hyödyntää rekrykoulutuksia ja palkkatukea työllistämisessä. Työvoiman tarpeita tullee vielä maatiloille ja marjanpoimintaan kesää kohti.

Olen viimeiset, hieman yli neljä vuotta toiminut yritysneuvojana Alavudella ja iso osa alueen yrityksistä, yrittäjistä ja työnantajista on tullut tänä aikana tutuksi.
Koronatilanne muutti tätäkin työtä huomattavasti, enkä maaliskuun puoli välin jälkeen ole päässyt teitä henkilökohtaisesti tapaamaan. Jonkin verran on yhteyksissä oltu sentään puhelimitse ja sähköpostitse. Joka tapauksessa työskentely alueen yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa on ollut erittäin antoisaa ja hieman haikeanakin jätän tehtävän siirtyessäni uuteen työhön Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Yrityspalvelukeskusta koordinoimaan 1.5.2020 alkaen.

Etelä-Pohjanmaan yrityspalvelut on koottu vuoden 2020 alusta yrityspalvelukeskukseen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen. Siellä toimivat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston, Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Business Finlandin yritys- ja rahoitusasiantuntijat. Tavoitteena on luoda selkeämpi yrityspalvelujen kokonaisuus ja helpottaa yrityksiä löytämään tilanteeseensa sopiva yksilöllinen palvelu yhdellä yhteydenotolla, olipa kyseessä yrityksen toiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan kehittäminen, kansainvälistyminen, investoinnit, rekrytoinnit tai henkilöstön kehittäminen. Yhteistyöllä etsitään ratkaisuja yritysten haasteisiin ja kasvun pullonkauloihin. Tavoitteena on myös, että entistä useampi toimintaansa uudistava, kasvava ja kansainvälistyvä yritys hyödyntäisi tarjolla olevia monipuolisia palvelu- ja rahoitusmahdollisuuksia.

Kuulen mielelläni teitä yrittäjiä ja työnantajia myös tässä uuden yrityspalvelukeskuksen kehittämistyössämme. TE-toimiston yrityksille suunnattujen palveluiden osalta jatkossa tätä aluetta tulee hoitamaan lähiaikoina rekrytoitava sijaiseni. Hänet tavoittaa alla olevasta samasta puhelinnumerosta.

Kiitän tässä kohtaa erinomaisesta yhteistyöstä kaikkia ja toivotan hyvää jatkoa koronatilanteesta huolimatta. Kyllä me tästä selvitään.

terveisin,
Johanna Olsson
Asiantuntija, yrityspalvelut
Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto
puh. 02950 46605
johanna.olsson@te-toimisto.fi
4.5.2020 alkaen: johanna.olsson@ely-keskus.fi
Siirry kirjeen alkuun
5. SeAMKin avoimen AMKin opinnot maksuttomia työttömille ja lomautetuille
16591.png


Seinäjoen ammattikorkeakoulun loppuvuoden 2020 ajan kaikki yksittäiset opintojaksot ja alle 60 opintopisteen kokonaisuudet ovat maksuttomia työttömille ja lomautetuille. Tämä koskee ilmoittautumisia aikavälillä 15.4.-31.12.2020.

Koronakriisin vuoksi lukuisat suomalaiset ovat joutuneet lomautetuksi tai irtisanotuksi työstään. SeAMK haluaa kantaa vastuuta yhteiskunnasta sekä omasta maakunnasta ja tukea omalta osaltaan lomautettujen ja työttömien mahdollisuuksia vahvistaa osaamistaan luopumalla osittain avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksuista.

15.4.2020 alkaen SeAMKin avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjonta on maksutonta työttömille ja lomautetuille henkilöille vuoden 2020 loppuun asti. Opiskelijaksi ilmoittautuvan on todistettava työttömyytensä tai lomautettuna olonsa ilmoittautuessaan. Opiskelija myös selvittää itse omalta kohdaltaan opintojen mahdolliset vaikutukset työttömyysturvaetuuksiin. Maksuttomuus ei koske avoimen AMK:n polkuopintoja eikä korkeakouludiplomikoulutuksia, joihin on erillinen hakuprosessi.

Avoimen AMK:n tar­jon­ta päivittyy SeAMKin nettisivuille

Avoin AMK tarjoaa joustavan mahdollisuuden suorittaa ammattikorkeakouluopintoja koulutustaustasta ja iästä riippumatta. Opinnot soveltuvat heille, jotka haluavat kehittää itseään tai työelämän ammattitaitoaan tai suunnittelevat hakeutumista ammattikorkeakouluun.

Avoimessa AMKissa voi suorittaa ammattikorkeakoulu- ja ylemmän ammattikorkeakoulututkintojen opintoja sekä yksittäisiä opintojaksoja tai tutkinnon osakokonaisuuksia, mutta ei koko tutkintoa.

Avoimessa AMK:ssa suoritettuja opintoja voi myös saada hyväksi luettua, jos jatkaa myöhemmin tutkintokoulutukseen ammattikorkeakoulussa.

SeAMKin avoimen AMK:n tarjonnassa olevia opintojaksoja päivitetään avoimen AMK:n verkkosivuille. Sivuille päivitetään kesällä myös syksyn opintoja, joten tarjontaa on hyvä seurata säännöllisesti.
__________________________________________________________________________
Avoimen AMK:n laajemmista opintokokonaisuuksista on tällä hetkellä käynnissä ilmoittautuminen robotiikan ja tapahtumatuottamisen opintoihin. Ilmoittautuminen näihin on 31.5.2020 mennessä.
Siirry kirjeen alkuun
6. JAMIssa monimuoto- ja oppisopimuskoulutusta
16593.png

Monimuoto-opiskelulla unelmien ammattiin

Järviseudun ammatti-instituutissa on aikuisille opiskelijoille tarjolla monimuotokoulutusta. Monimuoto-opinnot mahdollistavat joustavan opiskelun vaikkapa työn ohessa. Opiskelijoilla on noin kerran kuukaudessa lähiopetusviikko, ja muun ajan he tekevät itsenäisesti tehtäviä.
________________________________________________________________________

Hyvällä asenteella oppisopimusopiskeluun metallialan yrityksiin


Järviseudun ammatti-instituutin kone-ja tuotantotekniikan opiskelijat ovat suorittaneet tutkinnon oppisopimuksella alueen yrityksissä.

Yrityksillä oli tarvetta työvoimalle ja samaan aikaan motivoituneita ja ahkeria opiskelijoita oli useampi.

Yrityksien on hyvä pitää mielessä oppisopimusopiskelu vaihtoehtona saada osaavaa työvoimaa.

Siirry kirjeen alkuun
7. Apua ajoissa yrittäjälle -puhelinpalvelu
Alavuden ja Töysän Yrittäjät ry haluavat olla kaikkien alavutelaisten yrittäjien tukena koronaepidemian aiheuttamissa huolissa. Vertaistuki on tärkeää ja yhdistykset ovatkin käynnistäneet puhelinpäivystyksen, johon Alavuden ja Töysän alueen yrittäjät voivat soittaa ja keskustella tilanteestaan luottamuksellisesti.
16597.JPG

Apua ajoissa yrittäjälle -puhelinpalvelussa päivystävät henkilöt numeroineen ja päivystysaikoineen:


Matti Leinonen p. 040 056 5645, ma – su klo 8-20
Kati Myllykoski p. 040 517 5413, ma – pe klo 18-21, su klo 12-18
Heikki Mäkelä p. 050 559 6102, ma – pe klo 9-20, la – su klo 13-19
Markku Mäntylä p. 040 092 6432, ma – su klo 12-20
Marja-Liisa Pienimäki p. 040 090 0173, la ja su klo 17-21
Lasse Saarenpää p. 044 705 0520, ma – su klo 9-21
Erkki Tammela p. 050 501 8821, ma – su klo 9-21
Marko Vainionpää p. 040 023 9140, ma – su klo 9-21

Päivystäjistä kenelle vain voi soittaa, he auttavat oikeiden kanavien löytämisessä tai pelkästään kuuntelevat ja keskustelevat.

Palvelua tarjotaan kaikille yrittäjille, soittajan ei tarvitse olla yrittäjäyhdistyksen jäsen.
Siirry kirjeen alkuun
8. Huom! Palvelualan yrittäjät!
16601.JPG

K-Supermarket Alavuden kauppias Maria Saarnio tarjoaa PALVELUALAN YRITTÄJILLE mahdollisuuden myydä lahjakortteja palveluihinsa veloituksetta K-Supermarket Alavudessa.

Kiinnostuneet yrittäjät voivat ottaa yhteyttä Maria Saarnioon puhelimitse 040 542 7817 tai sähköpostitse maria.saarnio@k-supermarket.fi ja sopia Marian kanssa käytännön toimista.

Huomioittehan, että tässä tilanteessa lahjakorteille kannattaa antaa pitkä voimassaoloaika.

Mikäli yritykselläsi ei ole vielä fyysisiä lahjakortteja, otattehan yhteyttä Luminka Oy:hyn, Niko tekee veloituksetta lahjakortteja myytäväksi: niko@luminka.fi, puh. 045 231 5531.
__________________________________________________________________________

Jos sinun yrityksesi voisi jollain tavoin auttaa alavutelaista kollegaa selviämään poikkeusoloista, niin kerro ideastasi. Jaamme niitä mielellämme omissa kanavissamme.
Siirry kirjeen alkuun
9. Muuta mainittavaa!

16610.JPG

Alavuden Yrittäjät ry:n järjestämä markkinatapahtuma Alavus Ryskööt 2020 on peruttu Covid-19 tilanteen vuoksi.

Tapahtuma on järjestetty yhtäjaksoisesti 31 kertaa.

Poikkeuksellisesti tänä vuonna joudutaan pitämään välivuosi. Syynä on koronavirustilanne, joka vaikuttaa myös Suomessa ja kesän tapahtuma-ajankohta sekä sitä edeltävät järjestelyt ovat liian epävarmoja terveystilanteen ja ihmisten turvallisuuden näkökulmasta.

Markkinatapahtuman siirtäminen ei ole suunnitelmissa, vaan suunnitelmat keskitetään kesälle 2021.

Alavuden Yrittäjät ry:n loppukesän tapahtumat eli Nostalgiailta ja Viinin ja viihteen ilta järjestetään, mikäli tilanne sen sallii.



16609.JPG

Kun olet etsimässä uutta tilaa - tai vuokralaista, muistathan maksuttoman toimitila- ja tonttipalvelumme!


Palvelussa voit ilmoittaa vapaana olevista tiloista. Rekisteriä ylläpitää Alavuden Kehitys Oy ja se on tarkoitettu kaikkien toimijoiden, niin yritysten kuin yksityishenkilöiden käyttöön.


16612.JPG

Yrittäjä - pidä yhteystietosi yritys- ja palveluhakemistossa ajan tasalla!

Hakemistoon voi kirjata perustietojen lisäksi myös yritysten tarjoamat tuotteet ja palvelut.

Lisäksi voitte ilmoittaa useammankin yhteyshenkilön yrityksellenne, jotta mm. uutiskirjeemme saavuttaisi yrityksenne avainhenkilöt mahdollisimman kattavasti.

Yritys- ja palveluhakemistossa mukana oleminen ja tietojen päivittäminen on yrittäjälle maksutonta. Palvelua ylläpitää Alavuden Kehitys Oy.
Siirry kirjeen alkuun
Alavuden Kehitys Oy
Yrityskehitys Fasadi


Taitotie 1, 63300 ALAVUS
Puh. +358 (0)6 2525 1711
info@fasadi.com
Osoitelähde: Kuusiokuntien yritys- ja palveluhakemisto
Kotisivut
www.fasadi.com
Facebook
www.facebook.com/alavusfasadi

Uutiskirje 6/ 2020
7.5.2020
Peruuta uutiskirjeen tilaus.