Siirry uutiskirjearkistoon.
Uutiskirje 1/2020
Haluaako yrityksesi kasvaa? Etsitkö apua tuotteiden tai palvelujen kehittämiseen? Tarvitsetko apua investointien suunnittelussa, yrityksesi digitalisoinnissa tai kansainvälistymisessä?

Kainuun Etu Oy palvelee kainuulaisia sekä Kainuussa toimivia ja aloittavia yrityksiä yhdessä kuntien sekä muiden kumppanien kanssa. Palvelemme eri elinkaaren vaiheessa olevia yrityksiä toimialasta riippumatta.

Uutiskirjeemme tarjoaa sinulle tietoa mm. yritystoiminnan ja oman osaamisen kehittämismahdollisuuksista sekä ajankohtaisia kuulumisia Kainuun elinkeinoelämän kentältä. Julkaisemme uutiskirjeen neljä kertaa vuodessa.

****
Kainuun Etu Oy on vuonna 2000 perustettu Kainuun kuntien omistama maakunnallinen elinkeinotoiminnan kehittämisyhtiö.
SISÄLLYS
1.Ideasta bisnekseksi – lähde mukaan innovoimaan
2.Pienin askelin digitalisaation tielle – älä pakerra yksin
3.Kainuulle luodaan uutta, kansainvälistä Arctic Lakeland Kainuu -matkailubrändiä
4.Invest in Kainuu mahdollistamaan Arctic Lakeland Kainuun matkailun investointien toteutumista
5.Yrittäjä, onko sinulla kasvutavoitteita?
6.Työkaluja oman työn tueksi
 

1. Ideasta bisnekseksi – lähde mukaan innovoimaan
Onko sinulla idea repussa? Kainuun Etu Oy:n Ideasta bisnekseksi -hankkeen tiimi tarjoaa tukea kainuulaisten ihmisten ja yritysten ideoiden kehittämiseen kaupalliseksi tuotteeksi tai palveluksi. Haastammekin koko Kainuun innovoimaan. Alla olevasta jutusta voit lukea millaista innovaatiovoimaa Kainuusta löytyy.


15169.jpg

Ideasta bisnekseksi – I4B -hanke on syntynyt tarpeesta edistää kainuulaisten ihmisten, yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten ideoita systemaattisesti. Hankkeen tiimi tarjoaa työkaluja idean työstämiseksi kohti innovaatiota. Innovaatiolla tarkoitamme kaupallistettua ideaa, joka voi olla palvelu, uusi tuote tai vaikkapa liiketoimintamalli.

Minulla on idea! Miten pääsen alkuun?

Hankejohtaja Matti Luukkosella on kahdenkymmenen vuoden työkokemus yritysmaailman tuotekehitystehtävistä. Viimeiset kymmen vuotta hän on toiminut Kainuun Edulla erilaisissa kehittämistehtävissä. Hänen tavoitteenaan on luoda kainuulaisille yrityksille mahdollisimman hyvät edellytykset menestyvään liiketoimintaan.

”Kaikki ovat tervetulleita juttelemaan ideastaan tai haasteestaan. Ei tarvita muuta kuin nykäisy hihasta, sähköposti tai pirauttaminen puhelimella, niin homma käynnistyy”, Matti rohkaisee.

Tiimin tavoitteena on löytää Kainuun alueelta yhteensä 100 eri kehityskaaren vaiheessa olevaa tuote- tai palveluideaa. Ensimmäisen vuoden aikana hankkeessa on käsitelty lähes 70 ideaa, joita parhaillaan jatkokehitetään.

”Tuomme yrityksille myös ajankohtaista tietoa uusista trendeistä ja mahdollisuuksista järjestämällä muun muassa asiantuntijavalmennuksia. Tehtävänämme on myös toimia välittäjänä yritysten, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden sekä eri rahoittajien välillä. Nostamme esille alueen innovaatio-osaamista ja yrityksille suunnattuja palveluja. Vastavuoroisesti välitämme yritysten ajankohtaisia tarpeita innovaatiotoimijoille”, kertoo hankejohtaja Matti Luukkonen.

Ideasta bisnekseksi -hanke tulee esittelemään uutiskirjeissä yhteistyökumppaneita. Seuraavassa uutiskirjeessä kuulemme terveiset Oulun yliopiston koordinoimalta Kajaanin yliopistokeskukselta, joka on Kainuun Etu Oy:n strateginen yhteistyökumppani. Lisätietoa hankkeesta ja tapahtumista löydät Kainuun Edun verkkosivuilta.

Yrittäjä, tarvitsetko lisää innovoimaa? Onko kehittämistyö ajankohtaista? Oletko miettinyt opiskelijayhteistyötä? Lue lisää esimmäisestä yhteistyökumppanijutusta.


15172.jpg


Hyödynnä kansainvälisiä osaajia!

Kajaanin ammattikorkeakoulun neljässä englanninkielisessä koulutuksessa opiskelee oman alansa tulevia ammattilaisia yli 40 eri maasta. Ulkomaalaiselle opiskelijalle on tärkeää saada näkemystä ja kokemusta suomalaisesta työelämästä jo opintojen aikana. Ulkomaalaisen opiskelijan eri maiden kulttuurien ja kielten tuntemusta voi hyödyntää monenlaisissa projekteissa. Lisäksi kv-opiskelija voi tuoda työyhteisöön uudenlaisia näkökulmia ja ratkaisumalleja, sekä tuulahduksen käytännön kansainvälisyyttä jokapäiväiseen toimintaan.

Projektit
Opiskelijat voivat toteuttaa erilaisia projekteja yrityksille osana opintojaan. Projekti voi olla vaikkapa pienimuotoinen selvitystyö, somekampanja, markkinaselvitys tai tapahtuman järjestäminen. Opintoihin liittyvissä projekteissa mukana on aina ohjaava opettaja yrityksen tukena. Projektitoimeksiannot antavat yritykselle mahdollisuuden tutustua opiskelijoiden osaamiseen käytännössä myöhempiä rekrytointeja silmällä pitäen. Jos yritykselläsi on suunnitteilla kansainvälistymishanke, johon olet hakemassa rahoitusta ELY-keskukselta tai Business Finlandilta, huomioithan, että usein opiskelijoiden työpanosta voi sisällyttää hankkeen toimenpiteisiin esim. markkinapotentiaalin kartoituksessa tai messuosallistumisissa.

Harjoittelu
Harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakouluopintoja. Koulutuksesta riippuen harjoittelu voidaan suorittaa joko kahdessa osassa (2 + 3 kk) tai yhdessä osassa (5 kk). Harjoittelun tavoitteena on syventää opiskelijan taitoja, valmentaa alan työtehtäviin sekä tukea koulutuksen mukaista opiskelua. Ulkomaalaiselle opiskelijalle harjoittelu voi olla ensimmäinen kosketus suomalaiseen työelämään, ja sillä voi olla iso merkitys, kun opiskelija miettii mitä hän valmistumisen jälkeen tekee. Tavoitteena on, että ainakin osa Suomessa koulutetuista kv-osaajista jäisi valmistumisen jälkeen Suomeen töihin.

Opinnäytetyö
Usein opinnäytetyö on luonnollinen jatkumo harjoittelulle, mutta sen voi tehdä myös erillisenä toimeksiantona. Opinnäytetyö on kehittämistehtävä, jossa opiskelija laajentaa tietopohjaansa ja syventää osaamistaan.

Opintojen lisäksi ja sen jälkeen
Opiskelijat ovat usein kiinnostuneita myös esim. vapaaehtoistöistä sekä palkallisista osa-aikatöistä opintojensa ohessa. Nämä ovat tärkeitä mahdollisuuksia integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan ja oppia työelämän pelisääntöjä. Valmistumisen jälkeen opiskelija on innokas hyödyntämään tuoretta tutkintoaan suomalaisilla työmarkkinoilla. Lue lisää Talent Explorer -rahoituksesta ulkomaalaisen opiskelijan palkkaamisen tueksi.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin kerromme lisää!

Kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen Kainuuseen -hanke (ESR)
Kirsi Sievers
projektipäällikkö
kirsi.sievers@kamk.fi | 044 7101 616

Linda Khan
projektityöntekijä
linda.khan@kamk.fi | 044 7101 117
Siirry kirjeen alkuun
2. Pienin askelin digitalisaation tielle – älä pakerra yksin
Digitalisaatio ja siitä puhuminen synnyttävät erilaisia mielikuvia. Joskus digitalisaatio mielletään pelkästään internetiksi ja verkkosivuiksi tai toiminnan muuttamiseksi sähköiseen muotoon. Digitalisaatiossa on kyse paljon laajemmasta ilmiöstä kuin nykyisen toimintatavan muuttamisesta digitaaliseen muotoon ja uusien asiointikanavien kehittämisestä. Digitalisaation vaikutuksia yrityskenttään ei vielä ymmärretä syvällisesti. Se koskettaa kuitenkin jokaista yritystä – muodossa tai toisessa. Samoin digitalisaatiolla voi olla vaikutusta yrityksen kaikkiin toimintoihin.

Digitalisaatio voi tarjota yrityksille uudenlaisia mahdollisuuksia, mutta se vaatii myös uudenlaista ajattelua ja uudenlaisia toimintatapoja sekä rohkeutta ja halua tarkastella omaa toimintaa. Muutokset eivät välttämättä ole suuria ja radikaaleja. Usein kyseeseen voi tulla myös jo olemassa olevien järjestelmien tehokkaampi hyödyntäminen yrityksen sisäisissä prosesseissa. Yritysten pitää varautua siihen, että toiminnan uudistamisesta syntyy myös kustannusta.

Digitalisaatiossa ei ole kyse vain teknologian kehittämisestä ja hyödyntämisestä, vaan keskiössä ovat ihmiset – siis henkilöstö ja yrityksen johto. Kyse on yrityksen toimintatapojen, -kulttuurin, osaamisen ja valmiuksien kehittämisestä, vuorovaikutteisuudesta ja asiakaslähtöisyydestä. Digitalisaation kehittämisessä on kyse koko yrityksen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä, jossa lähdetään liikkeelle yrityksen tavoitteista, strategiasta ja siitä, mikä on digitalisaation rooli nyt ja tulevaisuudessa.

Kainuun Digitie -hankkeen tehtävänä on auttaa kainuulaisia yrityksiä saamaan ideoita ja ottamaan konkreettisia askeleita oman digitalisaation kehittämiseksi. Hanke järjestää ympäri Kainuuta erilaisia tapahtumia, joissa tuodaan esille digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia kainuulaisten mikro- ja pk-yritysten näkökulmasta. Tapahtumiin voi osallistua pääsääntöisesti myös omalta kotikoneelta tai mobiililaitteelta, sillä tapahtumat striimataan Kainuun Digitie -hankkeen YouTube-kanavalle.


15175.jpg
Kainuun Digitie -hanke järjestää yrittäjille mm. asiantuntijakoulutuksia somesisällön tuottamisesta. Kuvassa keskellä Some-sisältöklinikan kouluttaja Anni Yli-Lonttinen. Vasemmalla valokuvaaja Laura Heikkinen ja oikealla Kainuun Edun Digitie-hankkeen projektipäällikkö Ari Kainulainen. Kuva: Pekka Lassila/Sotkamo-lehti
Kainuun Digitie -hanke auttaa konkreettisesti kainuulaisia yrityksiä kehittämään omaa digitalisuuttaan. Kehittämisessä lähdetään aina liikkeelle yrityksen nykytilanteesta, tarpeista ja tavoitteista. Yritykselle luodaan kehittämissuunnitelma ja digistrategia, jonka pohjalta voidaan lähteä konkreettiseen digitaalisuuden kehittämiseen. Tavoitteena ei ole vain yksittäiset toimenpiteet vaan pitempikestoinen kehittämisprosessi. Painopisteinä voivat olla esimerkiksi uudet myynti- ja maksukanavat, pilvipalveluiden tehokas hyödyntäminen, yrityksen sisäiset prosessit ja työtavat, sähköisen taloushallinnon käyttöönotto, asiakkuudenhallinta ja/tai toiminnanohjausjärjestelmät. Yrityksen omat tarpeet määrittävät aina kehittämistyötä. Koska tavoitteena on uudistaa yrityksen toimintatapoja, on samalla tärkeää pitää huolta yrityksen henkilöstön hyvinvoinnista. Digitaalisuuden kehittämiseen on syytä saada tavalla tai toisella koko henkilöstö.

Kun olet kiinnostunut lähtemään kehittämään yrityksesi digitalisaatiota, niin ota meihin yhteyttä. Lisätietoja hankkeesta ja tapahtumista löydät Kainuun Edun verkkosivuilta ja tapahtumakalenterista. Digitie on myös Facebookissa.

Ps. Tapaat meidät perjantaina 31.1. Big Friday -tapahtumassa Kainuun Edun keitaalla!
Siirry kirjeen alkuun
3. Kainuulle luodaan uutta, kansainvälistä Arctic Lakeland Kainuu -matkailubrändiä
Vuoden 2019 alussa allekirjoitettu yhteistyösopimus Kainuun ja Visit Finlandin välillä jämäköittää Kainuun kansainvälistä matkailumarkkinointia. Se kannustaa kaikki Kainuun matkailukeskukset uuden brändi-ilmeen kehittämiseen ja sitouttaa aiempaa tehokkaammin kaikki matkailutoimijat yhteismarkkinointiin.

15177.jpeg
Arctic Lakeland Kainuu -osasto kiinnosti kävijöitä Matka 2020 -tapahtumassa. Kuva: Tuomo Tahvanainen/Kainuun Etu Oy

Suomen kansainvälisessä matkailumarkkinoinnissa käytetään suuraluejakoa, jossa Kainuu kuuluu Järvi-Suomeen eli Lakeland-alueeseen. Alue on Järvi-Suomen pohjoisin osa, jossa vierailija kokee Suomen eteläiset ja pohjoiset maisemat – suuret järvet ja jylhät vaarat – yhdellä vierailulla.

Kaikki Kainuun matkailualueet olivat mukana Arctic Lakeland Kainuu -yhteisosastolla MATKA 2020 -matkamessuilla 16.–19.1.2020 Helsingissä. Messutapahtumassa oli upeasti esillä koko Kainuun monipuolinen matkailutarjonta. Yhteisosaston kokemukset osallistuneilta matkailutoimijoilta Kainuusta ja asiakkailta saatu runsas myönteinen palaute vahvistivat, että Kainuu on ottanut askeleen oikeaan suuntaan matkailumarkkinoinnin uudistamistyössä. Arctic Lakeland Kainuu -brändin pilotointia jatkettiin matkamessujen jälkeen Berliinissä, maailman suurimmilla Grüne Woche 2020 ruoka- ja matkamessuilla, hyvin tuloksin. Brändityö jatkuu Kanuun Etu Oy:n vetovastuulla vuoden 2020 ajan.

Lisätiedot:
Tuomo Tahvanainen
johtaja
tuomo.tahvanainen@kainuunetu.fi | 044 5514585
Siirry kirjeen alkuun
4. Invest in Kainuu mahdollistamaan Arctic Lakeland Kainuun matkailun investointien toteutumista

Koska kaupallisten rahoituskanavien hyödyntäminen on tullut entistä haastavammaksi pankkialan kiristyvien pääomavaatimusten vuoksi, Invest in Kainuun Invest in -palvelut Kainuun harvaan asutuille kunnille -hanke pyrkii olemaan askeleen edellä uusien rahoituskanavien hankinnassa Arctic Lakeland Kainuun alueelle. Hanke toteuttaa järjestyksessään kolmannen sijoittajatapahtumansa Suomen Lontoon-suurlähettilään virka-asunnolla Lontoossa helmikuun lopussa.

Invest in Kainuu ja Business Finland kutsuvat suurlähettilään virka-asunnolle 15 esivalittua kansainvälistä sijoittajaa, rahoittajaa ja vaurasta yksityishenkilöä kuulemaan, kuinka vakuuttavia investointimahdollisuuksia Arctic Lakeland Kainuulla on tarjota. Tapahtuman sijoittajakohderyhmät on tarkkaan valikoitu silmällä pitäen EU:n pankkialan muuttuvia vaatimuksia.

Aikaisemmin järjestettyyn samanlaiseen tapahtumaan osallistui brittisijoittajan edustaja, ja tapahtuman tuloksena edellä mainittu sijoittaja on parhaillaan toteuttamassa investointeja Paljakkaan yhteistyössä paikallisen matkailutoimijan kanssa.

Lisätiedot:
Karoliina Oikarinen
hankekoordinaattori
karoliina.oikarinen@kainuunetu.fi

Siirry kirjeen alkuun
5. Yrittäjä, onko sinulla kasvutavoitteita?
Kasvu Open on Suomen suurin pk-yritysten kasvun tukemisen sparrausohjelma, joka auttaa maksutta kasvuhaluisia yrityksiä. Kasvupolku-ohjelmia järjestetään eri puolella Suomea. Kainuun Kasvupolun yhteistyökumppanit mahdollistavat yritysten matkan kohti kasvutavoitteita myös vuonna 2020. Mukaan haetaan Kainuun ja Lieksan alueen yrityksiä, joilla on intoa ja halua kasvaa sekä kehittää liiketoimintaansa. Lähde mukaan, haku on nyt käynnissä!

15180.jpg
Vuoden 2019 Kasvu Open Karnevaaleilla jaettiin uusi Sijoittajan Suosikki -palkinto, jonka voitti Meluta Oy Tampereelta. Se muodostui Innovestorin 500 000 euron pääomasijoituksesta ja Nordean 500 000 euron kasvulainasta. Kuva: Kasvu Open/Matias Ulfves

Kainuun Kasvupolku 2020 -sparraukseen voivat hakea mukaan kaikki alueen kasvunälkäiset yritykset ikään, kokoon tai toimialaan katsomatta. Hakemusten perusteella alueellinen tuomaristo valitsee mukaan 15 suurimman kasvupotentiaalin omaavaa yritystä. Jokaiselle yritykselle valitaan heidän tarpeisiin sopivat sparraajat. Kasvupolun sparraajat ovat muun muassa yrittäjiä, sijoittajia, rahoituksen asiantuntijoita, myynnin ja markkinoinnin asiantuntijoita.

Kainuun Kasvupolulta valitaan yritykset suoraan lokakuussa 2020 järjestettävään valtakunnalliseen Kasvu Open Karnevaali -tapahtumaan Jyväskylään. Kasvuyritystapahtuma kokoaa yhteen yrityksiä ja liike-elämän asiantuntijoita. Se tarjoaa osallistujille kahden päivän ajan mielenkiintoisia puheenvuoroja, luentoja, mahdollisuuden suunniteltuihin ja suunnittelemattomiin kohtaamisiin sekä loistavan tilaisuuden kuulla finalistiyritysten pitchaukset. Tapahtumassa valitaan vuoden potentiaalisimmat kasvuyritykset.

Vuosien 2015–2017 aikana Kainuun Kasvupolulle on hakenut lähes seitsemänkymmentä yritystä. Critical Force Oy voitti Kasvu Openin Start again -sarjassa 2015. Vumos Oy ja Prometec Oy olivat saman vuoden Kasvu Open finalisteja. Vuonna 2019 Kainuun Kasvupolku -sparrausohjelmaan haki ennätykselliset 27 yritystä, joista kolme kilpaili Kasvu Open Karnevaalien finaalissa: Black Lion Pictures Oy, Lieke Sovellukset Oy ja Oy CrossLam Kuhmo Ltd.

Tunnetko potentiaalisen yrittäjän, joka voisi olla kiinnostunut sparrausohjelmasta? Tai oletko kasvusta ja liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostunut yrittäjä? Ilmoittaudu mukaan 29.4.2020 mennessä osoitteessa: kasvuopen.fi/kasvupolut/kainuun-kasvupolku

Kainuun Kasvupolun tärkeät päivämäärät!

9.6. Sparrauspäivä 1, Kajaani
Sparrauksessa mukana Kainuun Kasvupolulle valitut 15 yritystä ja 15 sparraajaa.


20.8. Sparrauspäivä 2, Oulu
Vuoden 2020 uutuutena on toisen sparrauspäivän toteuttaminen useamman kasvupolun yhteistyönä. Tämä mahdollistaa entistä tehokkaamman verkostoitumisen yli maakuntarajojen pk-yritysten ja liike-elämän asiantuntijoiden kesken. Kainuun Kasvupolun omat tuomarit valitsevat alueen voittajat, vaikka vuoden 2020 Kiitorata järjestetään nyt suurempana kokonaisuutena.

28.–29.10. Kasvu Open Karnevaali, Jyväskylän Paviljonki
Kasvupolkujen parhaat yritykset kilpailevat Kasvu Open Karnevaali -tapahtuman finaalissa.


Lentävä lähtö Koolla on väliä -tapahtumapäivästä!

Suomen suurin kasvuyritysten sparrausohjelma Kasvu Open täyttää kymmenen vuotta! Pyöreiden vuosien kunniaksi Kasvu Open järjestää eri paikkakunnilla maksuttomia Koolla on väliä -tapahtumapäiviä, jotka tarjoavat kasvutarinoita sekä tunnetuilta yrittäjiltä että Kasvu Openista tutuilta kasvuyrittäjiltä. Lisäksi pääset tutustumaan Kasvu Openin yhteistyökumppaneihin ja osallistumaan ajankohtaisiin teemapöytäkeskusteluihin. Ilmoittaudu mukaan: kasvuopen.fi/yritystapahtumat
15182.png
Kainuun Kasvupolku 2020 -sparrausohjelmaa ovat mahdollistamassa Kainuun ammattiopisto, Kainuun Yrittäjät ry, Kaisanet Oy, Nordea Pohjois-Suomen ja Pohjanmaan yrityspankkialue, Lieksan Kehitys Oy Lieke ja Oulun kauppakamari sekä Kainuun Etu Oy.

Kainuun Kasvupolkua koskevat tiedustelut
Kainuun Etu Oy, Ideasta bisnekseksi -hanke
Yhteystiedot löydät täältä!
Siirry kirjeen alkuun
6. Työkaluja oman työn tueksi

Klikkaa Kainuun Edun tapahtumakalenteriin

Tapahtumakalenteri tarjoaa tietoa Kainuun Etu Oy:n ja sen sidosryhmien ajankohtaisista valmennuksista ja seminaareista. Ota tapahtumakalenterimme seurantaan!

Kainuun aloittaneet ja lopettaneet yritykset löydät täältä

Etsitkö tietoa Kainuun alueen aloittaneista tai lopettaista yrityksistä. Kainuun Edun verkkosivuilta saat tilastotietoa kunnittain ja kaupungeittain Kainuun alueen yritystilanteesta.

Tulossa!

Tulemme julkaisemaan verkkosivuillamme yritys- ja palvelurekisterin, joka tarjoaa tietoa Kainuun alueen yrityksistä ja alueen palveluista. Tietoa voi hakea toimialoittain tai alueittain. Jää kuulolle, kerromme tästä myöhemmin lisää.

***

Yhteystiedot ja lisätietoa aktiivista hankkeista: kainuunetu.fi

Löydät meidät myös Facebookista
15187.jpg
Siirry kirjeen alkuun
Sähköpostin tietolähde: Kainuun Etu Oy:n rekisterit
Lisätietoja tietosuojakäytännöstämme löydät verkkosivuiltamme kainuunetu.fi/tietosuojaselosteet
Olethan yhteydessä, mikäli sinulla on kysyttävää asiakastietojesi käsittelystä.
Palvelemme sinua osoitteessa: info@kainuunetu.fi

Mikäli et jatkossa halua saada uutiskirjettämme, peruuta tilaus uutiskirjeen alareunan linkistä.
Peruuta uutiskirjeen tilaus.