Siirry uutiskirjearkistoon.
Yrityssalossa paljon uutta
Nyt on aika ottaa loppukiri kohti loppuvuotta. Meillä on paljon ajankohtaista tarjontaa yrityksille ja yrittäjyyteen tähtääville. Myös ELY-keskuksen palvelutarjonta on monipuolistunut.

Jos saat uutiskirjeen tuplana, ilmoitathan siitä meille. Mikäli et jatkossa halua tätä uutiskirjettä klikkaa alhaalla olevasta linkistä 'Peruuta uutiskirjeen tilaus'.
SISÄLLYS
1. Pk-yrityksille uudet tuetut kehittämispalvelut ELY-keskuksissa
2. ELY-keskuksen kehittämisavustusta haetaan nyt sähköisesti
3. Yrittäjyys kiinnostaa
4. Yrityskummitoiminta kasvaa Salossa
5. Tech Industry -messut 4.-5.12.2014 Riikassa
6. Uutisia Teijon kansallispuistosta
7. Yritysten energia-asiaa
8. Puutuotealan tarve- ja tulevaisuuskartoitus
9. Googlen maajohtaja Salossa
10. Koulutukset ja infotilaisuudet
 

1. Pk-yrityksille uudet tuetut kehittämispalvelut ELY-keskuksissa

2901.jpg
Yritysten kehittämispalvelut ovat TEM:n johdolla kehitettyjä uusia, pk-yritysten tarpeisiin luotuja palveluja, joilla tuetaan yritysten uudistumista, kasvua, kehittymistä, työllistämistä sekä innovaatioiden kaupallistamista. Palveluilla myös autetaan pk-yrityksiä varautumaan toimintaympäristöstä tai yrityksen sisäisistä tekijöistä johtuviin muutos- ja murrostilanteisiin.

Palveluille on avattu oma verkkosivusto www.yritystenkehittamispalvelut.fi

Kehittämispalvelut sisältävät liiketoiminnan analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluja sekä tulevaisuudessa mahdollisuuden kehittää pk-yritysten liiketoimintaverkostoja. Palveluja tarjoavat ELY-keskukset ja niitä tuottavat kilpailutetut asiantuntijayritykset. Palvelujen tuottamiseen valituilla asiantuntijoilla on korkea koulutus- ja osaamistaso sekä vahva kokemus alalta. Tämä takaa yrityksille laadukkaat palvelut.

Yritysten kehittämispalvelut tarjoavat pk-yrityksille hyvät eväät eteenpäin

Yritysten kehittämispalvelut on tarkoitettu toimiville ja kehittämishaluisille pk-yrityksille. Palveluissa ei ole toimialakohtaisia rajoitteita.

Analyysi-palvelu on suunniteltu nopeaksi ja joustavaksi, yrityksen liiketoiminnan eri osa-alueiden tarkasteluksi, joka tuottaa pk-yritykselle selkeän ja tavoitteellisen kehittämissuunnitelman. Palvelu kestää pääsääntöisesti yhden päivän ja maksaa asiakkaalle 220 euroa + alv/pvä. Hinta on tuettu.

Konsultoinnissa on kuusi teemaa: kasvu, uudistaminen, tuottavuus ja talous, markkinointi ja asiakkuudet, johtaminen ja henkilöstö sekä innovaatioiden kaupallistaminen. Palvelussa korostuu strateginen näkökulma ja yritysasiakkaan tarpeet. Konsultointi kestää minimissään kaksi päivää ja perustuu toteuttamissuunnitelmaan. Ennen konsultoinnin myöntämistä selvitetään yritysasiakkaan tarve. Palvelun toteuttamiseen valittu asiantuntija laatii yritykselle konsultoinnista raportin, johon kirjataan suositeltavat jatkotoimenpiteet. Palvelu maksaa asiakkaalle 300 euroa + alv/pvä.

Lisätietoja:
Ville Turta, puh. 050 395 2570, ville.turta@ely-keskus.fi
Timo Metsä-Tokila, puh. 040 750 2442, timo.metsa-tokila@ely-keskus.fi
Siirry kirjeen alkuun
2. ELY-keskuksen kehittämisavustusta haetaan nyt sähköisesti

2921.JPG

ELY-keskuksen yritysrahoituksen haku avautui sähköisesti 15.9.2014
Uuden lainsäädännön mukainen yritystukien sähköinen haku käynnistyi 15.9.2014. Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi tuli voimaan 1.7.2014 ja sen nojalla annettu asetus tulee voimaan 15.9.2014. Laki on määräaikaisena voimassa EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden 2014–2020 ajan.

Yritystukihakemukset jätetään ELY-keskukseen jatkossa yritystukien sähköisen asioinnin kautta. Yritystukien sähköinen asiointipalvelu löytyy ELY-keskuksen verkkosivuilta http://www.ely-keskus.fi kohdasta "Asioi verkossa". Tuen hakeminen sähköisesti edellyttää ns. vahvaa tunnistautumista (Verohallinnon ylläpitämät Katso-tunnisteet).

Yritystukijärjestelmä muodostuu kahdesta avustuksesta: yrityksen kehittämisavustuksesta ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksesta. EAKR-osarahoitteisilla avustuksilla edistetään yritysten osaamista, kasvua ja kansainvälistymistä sekä parannetaan työllisyyttä. Avustuksia suunnataan nykyistä enemmän kasvuyrityksille sekä aiempaa riskipitoisempiin ja vaikuttavampiin hankkeisiin.

Lue lisää Varsinais-Suomen rahoituslinjauksista tästä:
Rahoituslinjaukset ja yritystukien hakeminen 2014 (PDF-dokumentti, 244 kt)

Yritystuissa on voimassa jatkuva haku. Hakija voi omalla riskillään aloittaa hankkeen toteuttamisen alkuperäisen hakemuksen vireille tulon jälkeen.

Lisätietoja hakemisesta saat ottamalla yhteyttä ELY-keskuksen yritysasiantuntijoihin tai Yrityssaloon:

ELY-keskus
Timo Mäkelä, timo.v.makela@ely-keskus.fi

Yrityssalo
Jukka Heinonen, jukka.heinonen@yrityssalo.fi
Tommi Virtanen, tommi.virtanen@yrityssalo.fi
Siirry kirjeen alkuun
3. Yrittäjyys kiinnostaa

Aloittavien yrittäjien tilaisuuksissa on käynyt tämän vuoden aikana hyvin väkeä, yrittäjyys kiinnostaa vaihtoehtona ja mahdollisuutena. Myös kiinnostus sivutoimiseen yrittäjyyteen on lisääntynyt.

Uusia yrityksiä on vuonna 2014 perustettu hieman enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-syyskuussa 2014 uusia yrityksiä on perustettu Salon seudulla 221, samana ajankohtana 2013 uusien perustettujen yritysten määrä oli 217. Viime aikoina Suomessa uusien perustettavien yrityksien määrä on ollut laskussa.

Loppuvuoden aikana yrittäjyyttä suunnitteleville, aloittaville ja jo toimiville yrittäjille on Yrityssalossa runsaasti palvelutarjontaa; infoja, valmennuksia ja muita tilaisuuksia: www.yrityssalo.fi/tapahtumat

2904.jpg
Siirry kirjeen alkuun
4. Yrityskummitoiminta kasvaa Salossa

Salon seudun Yrityskummien vuosi on tähän asti ollut suhteellisen vilkas. Useat yrittäjät ja yritysten avainhenkilöt ovat löytäneet Yrityskummeista hyvän sparraajan ja luotettavan keskustelukumppanin. Yrityskummit ovat tukeneet yrityksiä myös ideoiden kehittelyssä ja auttaneet yrittäjyyteen tähtääviä henkilöitä liiketoiminnan suunnittelussa.

Salon Yrityskummitoimintaan on liittynyt nyt uusia kasvoja ja kummien osaamisalueet ovat täydentyneet entisestään. Tutustu kummirekisteriin tästä:


Yrityskummiyhteistyö tarkoittaa yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan tukemista ja edistämistä. Yrityskummit siirtävät osaamistaan yritysten käyttöön. He toimivat luottamuksellisesti, maksuttomasti ja yhteistyöhakuisesti. Salon seudun Yrityskummit kuuluvat valtakunnalliseen Suomen Yrityskummit –verkostoon.

Tutustu Salon seudun Yrityskummeihin täältä: http://www.yrityssalo.fi/kehittaminen/yrityskummit/

Yrityskummien avusta ja yhteistyöstä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä:
yhteyskummiin Sissi Peltonen, sissi.peltonen@seutuposti.fi
tai Yrityssalossa Maija Pirvola, maija.pirvola@yrityssalo.fi
Siirry kirjeen alkuun
5. Tech Industry -messut 4.-5.12.2014 Riikassa

2906.jpg

Tech Industry 2014 International Brokerage Event, 4. – 5.12.2014, Riika, Latvia

Tech Industry -messut ovat vuoden merkittävimpiä alan tapahtumia Itämeren alueella. Enterprise Europe Network järjestää messujen yhteydessä kansainvälisen yrityskontaktitapahtuman, jonka pääteemoja ovat industrial production, mechanical engineering, metalworking, automation, electronics, electrical engineering ja tools.

Aika: 4.-5.12.2014
Paikka: Kipsala International Exhibition Centre, Kipsalas str 8, Riga (LV-1048, Latvia)

Miksi osallistua?
Voit tavata potentiaalisia yhteistyö- ja liikekumppaneita kahdenkeskisissä tapaamisissa kustannustehokkaasti useasta eri maasta. Tee tapaamispyynnöt yrityksille, joiden kanssa haluat tavata 24.11.2014 mennessä. Saat ennen tapahtumaa sähköpostilla alustavat tapaamisaikataulut. Tapaamisten kesto n. 30min/tapaaminen.

Lisätietoja ja rekisteröityminen 17.11.2014 mennessä: http://techindustry.een.lv/
Lisätietoja Tech Industry 2014 –messuista: http://www.techindustry.lv/

Yhteyshenkilö:
Enterprise europe Network / Varsinais-Suomen ELY-keskus
Hannele Halmentoja
p. 0295 022 560
hannele.halmentoja@ely-keskus.fi
Siirry kirjeen alkuun
6. Uutisia Teijon kansallispuistosta

2908.jpg
Varsinais-Suomen liitto on myöntänyt Yrityssalolle rahoitusta hankkeelle, jolla kehitetään Teijon kansallispuiston vaikutusalueella olevien palvelutoimialan yritysten toimintaympäristöä ja toimintaedellytyksiä. Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Metsähallituksen, Salon kaupungin ja yrittäjien kanssa. Tavoitteena on kasvattaa alueen matkailutuloja kehittämällä palvelutarjontaa huomioiden kestävä matkailu sekä luonto ja kulttuuriperintöarvot yritysten liiketoiminnassa, parantamalla alueen saavutettavuutta sekä käynnistämällä tiivis puistopariyhteistyö Saaristomeren kansallispuiston kanssa.

Loka-marraskuussa järjestämme benchmarkausmatkat Repoveden ja Selkämeren kansallispuistoihin. Vierailemme yhdessä yrittäjien kanssa alueiden yrityskohteissa ja tapaamme eri alojen yrittäjiä. Saamme tietoa siitä, millaisia asiakkaita ja kuinka paljon alueella vierailee sekä millaisia palveluita kysytään ja ostetaan. Kuulemme myös millaisia yhteistyömarkkinointia ja yhteistyötä kansallispuistojen ja alueen yrittäjien sekä julkisten toimijoiden kesken tehdään, ja mikä toimii ja mikä ei.

Nykyisen palvelutarjonnan sekä muilta kansallispuistoalueilta saatujen oppien pohjalta teemme kehittämissuunnitelman Teijon palvelutarjonnan parantamiseksi sekä saavutettavuuden kehittämiseksi mm. opasteiden sekä sähköisen saavutettavuuden osalta.

Hankkeen toimenpiteistä tiedotamme tällä sivulla:

Siirry kirjeen alkuun
7. Yritysten energia-asiaa

2910.jpg
Mikäli pohdit energiansäästö tai uusiutuvan energian investointia, ota yhteyttä. Neuvomme mm. energiakatselmuksiin, -selvityksiin sekä energiatukiin liittyvissä asioissa ja autamme viemään hankettasi eteenpäin sopivan asiantuntijan kanssa.

Pekka Kallio, 044 778 2142, pekka.kallio@yrityssalo.fi
Riikka Nurmi, 040 501 7510, riikka.nurmi@yrityssalo.fi
Siirry kirjeen alkuun
8. Puutuotealan tarve- ja tulevaisuuskartoitus

2912.png
Yrityssalon Oy:n toimesta kontaktoidaan loppuvuoden 2014 aikana Salon alueen puutuotealan yrityksiä. Tapaamisissa selvitetään toimialan haasteita ja mahdollisuuksia mm. uusia kasvualueita, kansainvälistymis- ja yhteistyömahdollisuuksia. Kartoitetaan kehittämis-, osaamis-, rekrytointi- ja investointitarpeita sekä käydään läpi tarjolla olevia yritysten kehittämispalveluja. Selvitetään halua, kiinnostusta ja tarvetta paikalliseen yhteistyöhön toimialan sisällä sekä yli toimialarajojen.

Tapaamisten tuloksena muodostuu kuva paikallisen puutuotealan yritysten tämän hetken ja tulevaisuuden tarpeista sekä siitä miten niihin toivotaan vastattavan. Lisäksi saadaan käsitys yritysten kasvu-, kansainvälistymis- ja työllistämismahdollisuuksista. Saamme tietoa myös yritysten tämänhetkisestä innovaatiotoiminnasta sekä ICT:n hyödyntämisestä tämän hetkisessä toiminnassa.
Siirry kirjeen alkuun
9. Googlen maajohtaja Salossa

2914.jpg
Paikallinen ICT-ratkaisutoimittaja Lounea ja Yrityssalo järjestävät yhteisvoimin asiakkailleen Internetin ja sähköisesti toimivien palvelujen nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä luotaavan tilaisuuden. Tilaisuuden lähtökohtana ovat olleet asiakasyrityksistä nousseet ajatukset ja toiveet uutta näkökulmaa antavista ajankohtaisista ja mielenkiintoisista tietoiskuista, joista yritykset voivat ammentaa omaan toimintaansa uudenlaisia näkökulmia ja uudistua vastaamaan näköpiirissä oleviin muutoksiin.

Tilaisuuden pääpuhuja, Googlen maajohtaja, Anni Ronkainen avaa näkemyksiään kiihtyvästä digitalisoitumisesta ja rohkaisee jokaista yrittäjää ja yksityishenkilöä kohtaamaan tulevaisuuden toimintatavat avarakatseisesti. Hän tulee käsittelemään tunnistettuja megatrendejä mm. mobiili- palvelujen kasvunäkymistä ja digitaalisesta kaupankäynnistä ja näiden aiheuttamista muutoksista.

Lounean puheenvuoron käyttää johtaja Jari Toivola. Hän kertoo Lounean palvelutarjonnasta ja miten vastata kasvavaan digitalisoitumiseen. Jarin esitys on otsikoitu ”Yksi kumppani riittää” kertoen yrityksen tahtotilasta profiloitua monipuoliseksi ICT-palvelutarjoajaksi toiminta-alueellaan.
Siirry kirjeen alkuun
10. Koulutukset ja infotilaisuudet

2916.jpg
Yrityssalon tapahtumia pääset selaamaan tapahtumakalenteristamme. Kalenterin alta löytyvän "Kaikki tapahtumat" -linkin takaa näet listauksen tapahtumista ja "Tapahtumahakuun" -linkistä pääset etsimään tapahtumia aihealueittain. Voit hakea tapahtumahaussa kaikki tulevat tapahtumat jättämällä kentät tyhjiksi.


Siirry kirjeen alkuun
Yrityssalo Oy | Örninkatu 15


24100 Salo | p. (02) 778 73 www.yrityssalo.fi
Peruuta uutiskirjeen tilaus.