Siirry uutiskirjearkistoon.
Kevään ajankohtaisia uutisia
Päivät ovat pidentyneet jo merkittävästi ja kesää kohti mennään vauhdilla.Tässä uutiskirjeessä kootusti ajankohtaisasioita ja tiedotettavaa yrityksille. Kevät tarjoaa runsain määrin mielenkiintoisia tilaisuuksia ja infoja, jotka olemme koonneet tähän kirjeeseen. Poimi omasi ja ilmoittaudu mukaan! Tervetuloa.

Mikäli et jatkossa halua tätä uutiskirjettä klikkaa uutiskirjeen alhaalla olevasta linkistä 'Peruuta uutiskirjeen tilaus'.
SISÄLLYS
1. Tekes auttaa yrityksiä kasvussa
2. Salo IoT Campuksella tapahtuu huhti - toukokuussa
3. Nature Hack 10.5.2017 Teijon kansallispuisto
4. Kehitteillä uudenlaisia lähienergiapilotteja
5. Salon IoT HackLab hyvässä vauhdissa - uudet tilat IoT Parkissa
6. Kokoa tiimi ja osallistu SICK innovointikilpailuun
7. Kiinan kieltä opiskelemaan Salossa
8. KasvuOpenin matkassa kasvuun. Salosta 7 yritystä pääsi jatkoon
9. Maksuttomia infoja ja työpajoja yrityksille Salossa
 

1. Tekes auttaa yrityksiä kasvussa
Tekes auttaa yrityksiä kasvuun ja luomaan työpaikkoja. Tekes palvelee kaiken kokoisia yrityksiä kasvussa ja uudistumisessa.

Tammikuussa lanseerattuun kansainvälistymisen kasvupakettiin kuuluvat Innovaatioseteli ja Digiboosti ovat madaltaneet yritysten kynnystä innovaatiotoiminnan käynnistämiseen ja tuoneet digitaalisuuden osaksi yritysten jokapäiväistä toimintaa. Yhdessä Team Finland Explorer -rahoituksen kanssa ne ovat laajentaneet Tekesin palvelutarjontaa kokonaan uusille kohdeyrityksille

Tekesin rahoituspalvelut on koottu kohderyhmän mukaan seuraavasti:
STARTUPIT | alle 5 vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille
PK-YRITYS | pienet ja keskisuuret yritykset, joilla on intoa ja taitoa kehittää liiketoimintaansa lisätäkseen vientiä
SUURYRITYS | Suuret ja midcap-yritykset, jotka haluavat uudistua ja kehittyä yhdessä pk-yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa
Siirry kirjeen alkuun
2. Salo IoT Campuksella tapahtuu huhti - toukokuussa

- 20.4. Liiketoiminnan kehitys ja innovointi, Digitalisaation jatkuvasti muuttamassa maailmassa innovoidaan yhtälailla liiketoimintamalleja kuin tuotteita.​

25.-26.4 Avoimet ovet ja opastettuja kierroksia klo 12-19. Lisätietoa tulossa!

- 28.4 Kasvun karavaani,. Avoin seminaari, jonka aiheena on Euroopan globalisaatiorahaston työllistämis- ja koulutustuki rakennemuutoksessa: Mitä EU:n osarahoituksella on saatu aikaan ja mitä sillä halutaan saada aikaan tulevaisuudessa? Miten parannetaan ihmisten jokapäiväistä elämää ja edistetään alueen kansainvälistä kilpailukykyä?

- 11.5. Virtuaalitodellisuus luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia, Tule näkemään ja kokemaan, millaisia mahdollisuuksia virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus tuovat.​

- 17.5. Puettavat IoT-ratkaisut ja älykorut, Työpajan asiantuntijoina toimivat Kalevala Innovation Lab, TwigCom, ProgDa ja Salcomp.

​- Tulossa toukokuussa: Jäljitettävyys, Haluatko tehostaa varastonhallintaa ja vähentää hävikkiä tai suunnitella laitteiden huoltovälejä paremmin?​ Seuraa Yrityssalon tapahtumakalenteria ja ilmoittelua
Siirry kirjeen alkuun
3. Nature Hack 10.5.2017 Teijon kansallispuisto

Teijon Kansallispuistossa järjestetään NATURE HACK, jossa lähtökohtana on yhdistää luontopalveluita ja teknologiaa ja näin luoda uudenlaisia digiratkaisuja luontomatkailuun.

Kyseessä on yhden päivän mittainen innovaatiotapahtuma, jossa osallistujat kehittävät joukkueissa ratkaisuja todellisiin Metsähallituksen ja sen kumppaneiden asettamiin haasteisiin.

Kiinnostuitko?
Siirry kirjeen alkuun
4. Kehitteillä uudenlaisia lähienergiapilotteja

Yrityssalossa on käynnissä Teollisuuden hukkalämmöstä lähienergiaa -kokeiluhanke, johon halutaan mukaan paikallisia yrityksiä. Nykyajan vaatimukset energiatehokkuudesta sekä uudet teknologiset ratkaisut ovat johtaneet siihen, että ns. ylijäämäenergia halutaan hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti.

Tavoitteena on kokeilla, voisiko hukkalämpöä hyödyntää lähienergiana. Toisena tavoitteena on koota teollisuustoimijoiden, startupien ja liikelaitosten muodostama verkosto, jossa toteutetaan em. energiakäytön tehostamiseen liittyviä kokeiluja, tehostetaan laajan alueen materiaali-, energia- ja resurssitehokkaita ratkaisuja, liitetään niihin mukaan älyratkaisuja ja hyödynnetään tuotannosta yli jäävä lämpö entistä kattavammin. Kokeilualueena toimii Meriniityn alue.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Juha Metsänojaan | p 044 546 0043 | juha.metsanoja@yrityssalo.fi.
Siirry kirjeen alkuun
5. Salon IoT HackLab hyvässä vauhdissa - uudet tilat IoT Parkissa

Salo IoT Hacklab on kaikille avoin yhteisöllinen työpaja, jossa osallistujat tutustuvat tekniikkaan, ideoivat sekä rakentavat omia IoT-sovelluksia. Toimintaa ovat ylläpitäneet marraskuusta alkaen Yrityssalon StartupHub -projekti sekä Smartsalo ry. Nyt HackLab on siirtynyt Salo IoT Parkiin uusiin tiloihin. Uusien tilojen myötä Salon IoT Hacklab toivottaa uudet osallistujat tervetulleiksi mukaan. Lisäksi kaikki ideat yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä otetaan mielenkiinnolla työstettäväksi.

Jos sinulla on ajatus tai kysymys, voisiko tätä toimintoa mitata tai seurata ja siitä saatua tietoa hyödyntää, niin ota yhteyttä, kerro ajatuksesi ja testataan Hacklabissa onko se mahdollista toteuttaa. Lisätiedot Heikki Lahtinen | puh 0400 743 86 | heikki.lahtinen@yrityssalo.fi

HackLab mukana IoT käytännössä tapahtumassa

Hacklab osallistui Yrityssalon ja SICK Oy:n järjestämään IoT Käytännössä -tapahtumaan 5.4.2017 IoT Parkin tiloissa. Tapahtuman yhteydessä Hacklabin osallistujat esittelivät SICK Oy:n antureilla toteutettuja IoT ratkaisuja, joissa dataa liikkui anturista pilveen ja pilvestä analyysin / käsittelyn kautta asiakkaan näytölle. Ratkaisut olivat nopeasti rakennettuja, mutta kaikki IoT elementit olivat mukana älykkäässä postilaatikossa, kävijälaskurissa, nopeusmittauksessa.
Siirry kirjeen alkuun
6. Kokoa tiimi ja osallistu SICK innovointikilpailuun

SICK on saksalainen maailman suurin älykkäiden teollisten antureiden valmistaja, joka haluaa tukea Salon talousalueen kehittämistä järjestämällä kilpailun innovatiivisille ryhmille. Tiimin tehtävänä on keksiä ja innovoida uusi sovellus SICK:in tuotteelle ja vaikkapa ratkaisuna paikalliselle yritykselle. SICK Oy toivoo löytävänsä tuotteilleen uusia markkinoita ja sovelluksia.

Tavoitteena on ideoida, keksiä, rakentaa, testata ja dokumentoida uusi idea vapaasti valittavalle alalle, hyödyntämällä SICKin tuotteita. Mahdollisesti syntyvä IPR kuuluu idean kehittäneelle tiimille.
Sick Oy lahjoittaa parhaille tiimeille innovaatioissa käytettävät laitteet, tarjoaa näkyvyyden SICK:in laajoissa asiakaskanavissa ja voittajatiimille on on luvassa tehdasvierailu Saksaan 2017 lopussa.

Siirry kirjeen alkuun
7. Kiinan kieltä opiskelemaan Salossa

Kiinan kieliopinnot voivat olla hyödyksi monelle työelämässä olevalle henkilölle, sillä kiinan kieltä puhuu äidinkielenään noin miljardi ihmistä ja se on maailman puhutuimpia kieliä.

Syksyllä Salon lukion aikuislinjalla voi syksystä alkaen opiskella kiinan alkeita. Opiskelu tapahtuu arki-iltaisin (ti ja to).

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Salon lukion rehtoriin Juha-Markus Koistiseen | Juha-Markus.koistinen@salo.fi tai Maija Pirvolaan | maija.pirvola@yrityssalo.fi
Siirry kirjeen alkuun
8. KasvuOpenin matkassa kasvuun. Salosta 7 yritystä pääsi jatkoon

KasvuOpen -kasvuohjelmaan on Salosta ja naapuristamme Länsi-Uudeltamaalta valittu 15 kasvupotentiaalisinta yritystä 49 hakijan joukosta. Salolaiset yritykset, jotka pääsivät jatkoon asiantuntijoiden sparrattaviksi ovat Homnia, Thinger Solutions Oy, ValueSource Partners Oy, Aistio, Membook Oy, PixMoor Oy ja 3DTech Oy.

Miten näiden yritysten tie jatkuu kohti kesäkuun finaalia
Siirry kirjeen alkuun
9. Maksuttomia infoja ja työpajoja yrityksille Salossa
Haluatko olla on-line? Sähköisen verkkokaupan info matkailuyrityksille 20.4 klo 9.30 - 14, Kirjakkalan ruukkikylässä. Johku on pienille matkailuyrityksille suunniteltu varausjärjestelmä ja samalla myös verkokauppa. Jonkun avulla yritys voi itse myydä palveluja ja tuotteita joko suoraan (online-ostomahdollisuus omille kotisivuille) tai integroitujen ulkoisten myyntikanavien kautta.

Webinaari asiakaslähtöisyydestä ja -kokemuksesta 25.4.2017 klo 8 - 11
Tekesin teemaklinikka Turussa ja webinaarina muualla, jonka aiheena on asiakaslähtöisyys ja asiakaskokemuksen jatkuva parantaminen. Puhujina ja sparraajina toimivat Tuija Seipell ja Nina Lappalainen. Kilpailu asiakkaista kovenee, vaatimustaso nousee ja huonon kokemuksen sietokyky alenee. Kilpailukykyisen asiakaskokemuksen luominen ja ylläpito ovat yrittämisen minimiedellytyksiä.
Tilaisuus on suunnattu kaikille, joille asiakas ja yrityksen kannattavuus ovat tärkeintä sekä niille, joilla on mielessään hyvä idea tai keksintö, josta haluaa lähteä kehittämään liiketoimintaa.

Maa-ainesyritysten ja suunnittelijoiden info 27.4.2017 klo 17 - 19
Tervetuloa maa-ainesyrittäjien ja ?suunnittelijoiden infoon, jossa ajankohtaista tietoa mm. ,aa-ainesten ottotoiminnasta, pohjavesialueista ja niiden suojelu, muuttuvasta Muraus-asetuksesta sekä lupahakemuksista ja niiden käsittelystä kunnassa

Teräsrakentamisen ajankohtaisaamu to 4.5 klo 8 - 10 Wallius Hitsauskoneet Oy:n tiloissa aamuinfo kone- ja metallialan pienyrityksille. Aamun aiheita mm. Teräsrakentaminen ja EN1090 -sertifiointi, käytännön vinkit, rakentamisen volyymi. Meyer Turku Oy, Sari Arvo kertoo laivanrakennuksesta, näkymistä sekä alihankinta verkostosta. Salon seudun ammattiopisto kertoo koulutusvaihtoehdoista kone- ja tuotantotekniikkaan.

Vaikuttava verkosto - huikea hissipuhe -paja to 4.5. klo 17.00 - 20.00
Työpajassa pohditaan, mikä on toimiva verkosto ja mikä on sen merkitys yksilölle/yritykselle. Työpajassa käydään läpi, miten kontakteista saadaan pysyvämpi yhteys ja lopulta oma verkosto. Työpajan aikana harjoitellaan verkoston rakentamisen taitoja sekä hiotaan jokaiselle hissipuhe, joka kannustaa osallistujia verkostoitumaan yhä helpommin. Työpaja on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat ymmärtää verkostojen merkityksen, oppia luomaan verkostoja sekä hiomaan itselle myyvän hissipuheen.

TULOSSA! IPR- ja muotoilu -info ja asiantuntijaklinikka 23.5.2017
Miten hyvän muotoilun ja johdonmukaisen brändinrakentamisen avulla voidaan moninkertaistaa yrityksen arvo, kasvattaa vientikerroin huippuunsa ja luoda kansainvälisesti menestyviä kasvuyrityksiä? Tilaisuus on suunnattu kaikille muotoilusta ja kasvuyrittäjyydestä kiinnostuneille, joilla on mielessään hyvä idea tai keksintö, josta voi kehittää kansainvälistä liiketoimintaa.
Puhujina mm. Pekka Kumpula / Seos Design Oy, Antti Pirnes / Patiq Oy sekä Risto Lustila ja Antti Salminen / Tekes.

Tilaisuus lähetetään webcastina. Osallistujilla mahdollista varata henkilökohtainen tapaaminen asiantuntijoilta. Tarkempi ohjelma ilmestyy lähipäivinä.

Siirry kirjeen alkuun
Yrityssalo Oy | Örninkatu 15


24100 Salo | p. (02) 778 73 www.yrityssalo.fi
Peruuta uutiskirjeen tilaus.