Siirry uutiskirjearkistoon.
Nyt on aika hakea koronarahoitusta!
Jos yritystoimintasi kärsii koronavirusepidemian vaikutuksista, nyt on tärkeää hakea tukea! Hakeminen on helppoa ja Yrityssalo auttaa Sinua!

Uutiskirje on meille tärkeä viestinnän väline, jonka haluamme jakaa Sinun kanssa. Mikäli et jatkossa halua vastaanottaa uutiskirjeitä Yrityssalosta, alhaalla olevasta linkistä 'Peruuta uutiskirjeen tilaus'.
SISÄLLYS
1.ELY-keskuksen koronarahoitus
2.Business Finlandin koronarahoitus
3.Yksinyrittäjän tuki TULOSSA
4.Maaseutuyritysten tuki TULOSSA
5.Yrittäjän työttömyysetuudet
6.Finnvera takaa ja pankit jakaa
7.Tietoa jaetaan nyt webinaareissa!
8.Tuettuja kehittämispalveluja à 30 eur /pvä
9.Lomautusten ilmoitusaika ja yt-neuvotteluiden kestoaika on lyhentynyt väliaikaisesti
10.Yrityssalo auttaa, neuvoo ja apunasi
 

1. ELY-keskuksen koronarahoitus

ELY-KESKUKSEN KORONARAHOITUS ON KEHITTÄMISAVUSTUSTA

Kuka avustusta voi hakea:
• yritykset jotka työllistävät yrittäjän lisäksi 1 - 5 työsuhteessa olevaa työntekijää hakemuksen jättämishetkellä (työntekijän työaika väh 30 tuntia/vko)
• yritykset, jotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan
• kaikkien toimialojen yrityksille ja kaikkien yritysmuotojen yritykset (ml. toiminimet)
• yksityiset elinkeinonharjoittajat (toiminimi), jotka työllistävät vähintään yhden työsuhteisesti (ei ylärajaa työntekijöiden määrällä)
Avustusta ei voi hakea:
• yksinyrittäjä
• maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille
• Yli 5 henkilöä työllistävät. He voivat hakea avustusta Business Finlandilta
• Yritykset, jotka ovat hakeneet häiriötilanteeseen liittyvää rahoitusta jo Business Finlandilta
• Avustusta ei voi hakea perustettavan yhtiön lukuun

1. AVUSTUS TILANNEANALYYSIIN
Millaisiin toimenpiteisiin:
Yritys voi selvittää ja suunnitella yrityksen toimintaa, uusia liiketoimintoja, tuotannon ja palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen.
Avustuksen määrä:
Avustus on 80 %, kuitenkin enintään 10 000 euroa. Avustuksesta voidaan maksaa ennakkona 70 %
Hyväksyttäviä kustannuksia:
Yrityksessä työskentelevien henkilöiden ml. yrittäjän laskennalliset palkkakustannukset (à 2 000 eur/hlö) ja välilliset kustannukset (max 50 % palkoista).
Muuta huomioitavaa:
Tilanneanalyysin kokonaiskustannus on max 12 500 eur. Voit hakea avustusta tilanneanalyysiin vain kerran.

2. AVUSTUS KEHITTÄMISTOIMENPITEISIIN
Millaisiin toimenpiteisiin:
Yritysten laajempiin kehittämistoimenpiteisiin, jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronaviruksen aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen.
Avustuksen määrä:
Avustus on 80 %, kuitenkin enintään 100 000 euroa. Avustuksesta voidaan maksaa ennakkona 70 %
Hyväksyttäviä kustannuksia:
Yrityksen henkilöstön hankkeeseen kohdistuvat tosiasialliset palkat ml. yrittäjien palkat ja välilliset kustannukset (max 50 % palkoista), ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat kustannukset ml. henkilöstön koulutus (max 60 000 e) sekä tuotteiden kehittämiseen liittyvät raaka-aineet ja puolivalmisteet.
Muuta huomioitavaa:
Kehittämistoimenpiteen kokonaiskustannus on max 125 000 eur. Voit hakea avustusta kehittämistoimenpiteisiin vain kerran.
Siirry kirjeen alkuun
2. Business Finlandin koronarahoitus

Kuka avustusta voi hakea/saada:
• Suomessa toimiville pk-yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk), joilla on 6-250 työntekijää. Yrityksessä työskentelee hakemuksen jättämishetkellä vähintään 6 henkilöä, joiden työaika on keskimäärin vähintään 30 tuntia viikossa (sisältäen yrittäjän ja yrittäjät)
• Midcap-yritykset, joiden oma tai konsernin liikevaihto on enintään 300 M€
• Kotimarkkinayritykset ja vientiyritykset
• Lähes kaikki toimialat, joiden nykyinen liiketoiminta kärsii koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantoketjuhäiriöistä
Avustusta ei voi hakea/saada:
• Toiminimiyritys, yksinyrittäjä
• Suuri yritys
• Julkinen organisaatio, säätiö tai yhdistys
• Maatalouden alkutuotanto, kalastuksen ja vesiviljelyn aloilla toimivat yritykset sekä yksityiset elinkeinoharjoittajat

1. ESISELVITYSRAHOITUS LIIKETOIMINNAN HÄIRIÖTILANTEISIIN
Millaisiin toimenpiteisiin:
Yritys voi selvittää ja suunnitella yritykselle uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.
Avustuksen määrä:
Avustus on 80 %, kuitenkin enintään 10 000 euroa. Avustuksesta voidaan maksaa ennakkona 70 %
Hyväksyttäviä kustannuksia:
Hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen oman henkilöstön palkkakustannukset siltä osin kuin henkilöstö tekee selvitys- tai suunnittelutehtäviä, henkilösivukustannukset 30% palkoista, ostopalveluna hankittu selvitys- ja suunnittelutyö ja muut kustannukset (20 % palkkakulut ja ostopalvelut yhteenlaskettuna)
Muuta huomioitavaa:
Esiselvitysrahoituksen kokonaiskustannus on max 12 500 eur.

2. KEHITTÄMISRAHOITUS LIIKETOIMINNAN HÄIRIÖTILANTEISIIN
Millaisiin toimenpiteisiin:
Yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen
Avustuksen määrä:
Avustus on 80 %, kuitenkin enintään 100 000 euroa. Avustuksesta voidaan maksaa ennakkona 70 %
Hyväksyttäviä kustannuksia:
Hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen oman henkilöstön palkkakustannukset siltä osin kuin henkilöstö tekee selvitys- tai suunnittelutehtäviä, henkilösivukustannukset 30% palkoista, ostopalveluna hankittu selvitys- ja suunnittelutyö ja muut kustannukset (20 % palkkakulut ja ostopalvelut yhteenlaskettuna)
Muuta huomioitavaa:
Kehittämistoimenpiteen kokonaiskustannus on max 125 000 eur. Voit hakea avustusta kehittämistoimenpiteisiin vain kerran.
Siirry kirjeen alkuun
3. Yksinyrittäjän tuki TULOSSA

YKSINYRITTÄJILLE 2000 EURON TOIMINTATUKI KORONAVIRUSTILANTEESSA

Yksinyrittäjien toimintatuen haku avataan heti, kun saadaan lisää ohjeita. Valtioneuvoston täytyy ensin hyväksyä asetus, joka mahdollistaa kunnille tukien myöntämisen. Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa.

Tällä hetkellä tiedämme yksinyrittäjän toimintatuesta seuraavaa:
- Tuen suuruus on 2000 euroa
- Kyseessä on kertakorvaus
- Tuki voidaan myöntää yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.
- Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä
- Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät
- Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 31.12.2019 jälkeen. Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä. Tukea ei voi myöntää yritykselle, jolla on verovelkoja
- Tuki on harkinnanvarainen
- Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin
- Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka
- Tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille tulossa olevan laajennetun työttömyystuen kanssa
- Mikäli yrityksessä on useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka eivät ole palkansaajan asemassa eli työsuhteessa, ovat nämä yrittäjät ELY-keskusten tukipalveluiden piirissä.
Siirry kirjeen alkuun
4. Maaseutuyritysten tuki TULOSSA

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee maaseudun yrityksille tukipakettia.
Tällä hetkellä tiedämme MMM:n tuesta seuraavaa:
- Tukirahoitus kohdistettaisiin maaseutumatkailuyrityksille, maataloustuotteita jalostaville yrityksille sekä muille maaseutumaisten alueiden mikroyrityksille ja maatalouden ulkopuolista yritystoimintaa harjoittaville maatiloille
- Tukea valmistellaan myös kalastusaluksille, kalankasvatukselle ja kalanjalostusyrityksille
Siirry kirjeen alkuun
5. Yrittäjän työttömyysetuudet

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronan aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Yrittäjien 724 euron työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3 - 30.6.2020. Yrittäjän pitää ilmoittautua työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, mikäli haluaa saada etuutta jo 16.3 lukien.
Huomioi nämä:
- Päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt koronan takia
- Yrityksestä saatava tulo on enintään 1 089,67 euroa kuukaudessa ja tulon vähentyminen johtuu koronasta
- Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista

Toimi näin:
- Seuraavaksi hae Kelasta työmarkkinatukea.
Kela rakentaa yrittäjille oman verkkohakemuksen ja ilmoittaa kela.fissä tarkemmin, milloin yrittäjä voi täyttää hakemuksen Kelan sähköisessä asiointipalvelussa.
- Tarvittaessa voit hakea asumistukea ja toimeentulotukea, kun olet ensin hakenut työttömyysetuutta
- Yrittäjät voivat hakea työmarkkinatukea 16.3 alkaen. Sitä voi hakea myös takautuvasti.Siirry kirjeen alkuun
6. Finnvera takaa ja pankit jakaa

FINNVERA
Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoitusjärjestelyihin. Lyhennysvapaiden lisäksi Finnvera on laajentanut alkutakauksen, pk-takauksen, Finnvera -lainan ja Finnvera -takauksen käyttötarkoitusta niin, että ne sopivat koronaviruksen aiheuttamiin käyttöpääomatarpeisiin.
Finnveran ohjeistus yrityksille:
- Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
- Finnvera myöntää pankille luvan antaa lyhennysvapaata takaamiinsa lainoihin. Jos sinulla on lainaa suoraan Finnverasta, voit hakea kuuden kuukauden lyhennysvapaata sähköisellä hakemuksella sähköisessä asioinnissa. Tällöin maksat vain korot ja kulut.
- Jos tarvitse käyttöpääomaa, ole yhteydessä pankkiisi. Finnvera mahdollistaa käyttöpääoman hakemisen Finnverasta puolestasi.
- Jos rahoitustarve on suurempi kuin 100 000 - 150 000 euroa, tee hakemus myös Finnveraan.

PANKIT
Pankit suhtautuvat ymmärtäväisesti koronaviruksen aiheuttamiin yritysten rahoitustarpeisiin. Ole suoraan yhteydessä omaan pankkiin mieluiten jo etukäteen, mikäli näkyvissä on muutoksia yrityksen vakiintuneeseen liiketoimintaan.

Pankit tiedottavat asiasta tarkemmin omilla sivuillaan:
Siirry kirjeen alkuun
7. Tietoa jaetaan nyt webinaareissa!
Järjestämme useita webinaareja eri aihealueisiin liittyen yhteistyökumppaneiden kanssa. Tilanne elää koko ajan, joten emme tee näistä tallenteita. Yhteistä kaikille on koronan aiheuttama talousahdinko ja asiakaskato.

Ilmoittaudu webinaareihin viimeistään tuntia ennen. Saat sähköpostiisi Teams -linkin, jolla pääset mukaan linjoille. Yhteistyökumppaneiden järjestämissä webinaareissa on tarkat ohjeet ilmoittautumisiin.PÄÄSIÄISTAUKO!

Lista täydentyy päivittäin. Seuraa Yrityssalon tapahtumakalenteria
Siirry kirjeen alkuun
8. Tuettuja kehittämispalveluja à 30 eur /pvä

YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELUT
Yritysten Kehittämispalvelut on VAHVASTI TUETTU PALVELU, johon on nyt tehty muutoksia koronavirustilanteesta johtuen. Erityisesti talouden hallintaan liittyvissä tarpeissa yrityksesi saa nyt konsultin apua hyvin edullisesti. Analyysi- ja Konsultointipalveluissa yrityksesi maksuosuus on nyt 30 euroa + alv/konsultointipäivä. Analyysi- ja Konsultointi -palvelut toteutetaan toistaiseksi etäyhteyksien välityksellä.

Kenelle:
- pk-yrityksille (myös tmi)
- pääsääntöisesti edellytetään yhtä tilinpäätöstä ja sitä, että toiminta työllistää vähintään yrittäjän tai yhden työntekijän.
- yrityksellä on ollut edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ennen koronakriisiä

Siirry kirjeen alkuun
9. Lomautusten ilmoitusaika ja yt-neuvotteluiden kestoaika on lyhentynyt väliaikaisesti
Työsopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin tehtävät muutokset ovat voimassa 1.4.–30.6.2020. Tavoitteena on, että työnantajat voivat sopeuttaa toimintaansa nykyistä nopeammin tilanteessa, jossa koronavirusepidemia on heikentänyt äkillisesti ja voimakkaasti tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

Yrityksiin ja työntekijöihin vaikuttavat väliaikaiset muutokset lyhyesti ajalla 1.4 - 30.6.2020
• Lomautusilmoitusaika lyhentynyt - nyt 5 päivää
• Lomautusta koskevien yt-neuvotteluiden kesto lyhentynyt - nyt 5 päivää
• Määräaikaisen lomauttaminen on mahdollista
• Työsopimuksen purkaminen koeajalla helpottunut
• Takaisinottovelvollisuus pidentynyt


Varsinais-Suomen TE –toimiston muutosturva-asiantuntijoiden yhteystiedot:
Annamari Sarèn-Koivu | puh. 0295 044 765 | annamari.saren-koivu@te-toimisto.fi

Heli Rantakare | puh. 0295 044 735 | heli.rantakare@te-toimisto.fi
Siirry kirjeen alkuun
10. Yrityssalo auttaa, neuvoo ja apunasi
16270.JPG
Me Yrityssalossa autamme yrityksiä kaikin keinoin koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa

Ota meihin yhteyttä!

- Soita päivystävään korinapuhelimeemme p. 044 546 0035 | ma-pe 9-17
- Ota yhteyttä kun kaipaat apua yrityksen talouden haasteisiin tai rahoitushakemuksen laatimiseen
- Osallistu koronawebinaareihin | Joka aamu sama aika ja uusi aihe. Ilmoittaudu ennakkoon
- Katso sivuiltamme tarkemmat ohjeistukset, linkit, videot pokkeustilanteeseen

www.yrityssalo.fi | Webinaarit https://yrityssalo.tapahtumakalenterit.fi/
Siirry kirjeen alkuun
Yrityssalo | Joensuunkatu 7


24100 Salo | p. +358 44 778 2142www.yrityssalo.fi
Peruuta uutiskirjeen tilaus.