Siirry uutiskirjearkistoon.
Ravintolatuki nyt haettavissa. Maaseudun yritysten tuet haettavissa. Kustannustuki valmistelussa.
Jos yritystoimintasi kärsii koronavirusepidemian vaikutuksista, nyt on tärkeää hakea tukea! Hallitus on julkaissut uusia tukimuotoja yrityksille. Huomioi tukien voimassaolo ja hae tukia hyvissä ajoin.

Kokosimme nyt käytössä olevat ja valmistelussa olevat tuet yhteen listaan. Hakeminen on helppoa ja Yrityssalo auttaa sinua!

Uutiskirje on meille tärkeä viestinnän väline, jonka haluamme jakaa Sinun kanssa. Mikäli et jatkossa halua vastaanottaa uutiskirjeitä Yrityssalosta, alhaalla olevasta linkistä 'Peruuta uutiskirjeen tilaus'.
SISÄLLYS
1.Ravintolatuki nyt haettavissa
2.Support and compensation for catering companies
3.Stöd och gottgörelser till förplägnadsföretag
4.Yritysten kustannustuki tulossa
5.Maaseutuyritysten tuen haku käynnissä
6.Yksinyrittäjän tuki Salossa
7.Yrityssalo auttaa, neuvoo ja apunasi
 

1. Ravintolatuki nyt haettavissa
Ravintolatuki on nyt haettavissa! Tuki jakautuu kahteen osaan, jotka ovat:

1. Uudelleentyöllistämisen tuki
joka on tarkoitettu ravintola-alan työntekijöiden uudelleentyöllistämiseen koronaepidemian aiheuttamien poikkeusolojen alkamista vastaavalle tasolle.

2. Toiminnan rajoitusten hyvitys
, joka on tarkoitettu ravintola-alan yrityksille hyvitykseksi niiltä kalenteripäiviltä, jotka sisältyvät rajoitusvelvoitteen tarkoittamaan ajanjaksoon (4.4.2020 – 31.5.2020).

Uudelleentyöllistämisen tukea on kunkin yrityksen haettava itse KEHA-keskukselta. Toiminnan rajoitusten hyvitys toteutetaan pääosin ilman hakemusta joukkomaksatuksena Verohallinnolta saatavien arvonlisäverotietojen perusteella.


Siirry kirjeen alkuun
2. Support and compensation for catering companies

Temporary support and remuneration

The application has opened on 5.6.2020. The catering business was severely restricted by legislation to prevent the spread of corona virus 4.4 - 31.5.2020. The Parliament of Finland demanded restrictions when approving compensation for reasonable costs and neasures to mitigate the effects.

Siirry kirjeen alkuun
3. Stöd och gottgörelser till förplägnadsföretag

Tillfälliga stöd och gottgörelser

Ansökningen har öppnats 5.6.2020. Förplägningsverksamheten begränsades kraftigt av lagstiftning för att förhindra spridning av coronavirus 4.4 - 31.5.2020. Riksdagen krävde begränsningar vid godkännande av ersättning för rimliga kostnader och åtgärder för att mildra effekterna.

Siirry kirjeen alkuun
4. Yritysten kustannustuki tulossa
Hallitus on 5.6. antanut eduskunnalle esityksensä uudesta yritysten kustannustuesta. Uuden tuen tavoitteena on pienentää konkurssiin ajautuvien yritysten määrää koronatilanteessa.

Kustannustuki olisi määrältään enintään 500 000 euroa hakijaa kohden. Kustannustuki on korvaus yrityksen kiinteistä kustannuksista ja palkkamenoista. Tuki korvaa aiemmin käytössä olleet ELY-keskusten ja Business Finlandin kehitysrahoitukset.

Hallitus esittää tuen myöntämisen ehdoiksi seuraavaa:
1. Yrityksen ja yrityksen edustaman toimialan myynti on laskenut
- Hakijayrityksen toimialan myynti on pudonnut vähintään 10 prosenttia vertailuajankohtaan nähden,
ja
- Yrityksen oma liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Yrityksen huhti-toukokuun 2020 liikevaihtoa verrataan maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon. Jos yritys on perustettu vuoden 2019 kesäkuun jälkeen, liikevaihtoa verrataan vuoden 2020 tammi-helmikuun myynnin keskiarvoon.
- Liikevaihdon lasku todennetaan Verohallinnolle annetuista ALV-ilmoituksista.

2. Hakijayrityksellä on oltava kiinteitä, vaikeasti sopeutettavia kustannuksia

- Tukea maksetaan yrityksen kiinteiden kustannusten ja palkkakustannusten perusteella.
- Tuen euromääräinen maksimi kahden kuukauden ajalta on 500 000 euroa. Alle 2000 euron tukea ei makseta.
- Korvaukseen oikeuttavat kiinteät kulut voivat olla enintään puolet yrityksen vertailukauden keskimääräisestä liikevaihdosta

Tiedotamme tarkemmin kustannustuesta, kun haku avautuu!


Siirry kirjeen alkuun
5. Maaseutuyritysten tuen haku käynnissä
Maatilakytkentäiset ja maataloustuotteita jalostavat mikroyritykset, kalatalouden yritykset sekä erikoistunut maatalouden alkutuotanto kriisitukien piiriin

Koronavirusepidemiasta kärsivät maatilojen yhteydessä toimivat maaseutuyritykset, maataloustuotteita jalostavat ja myyvät mikroyritykset, erikoistuneen alkutuotannon sekä kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset voivat hakea väliaikaista kriisitukea.

Tuet ovat suoraa tukea ja osoitettu niille poikkeustilanteesta kärsiville yrityksille, jotka ovat rajautuneet TEM:n tukien piiristä pois. Tuissa ei ole takaisinmaksuvelvoitteita eikä niiden saaminen edellytä kehittämistoimia. Asetukset ovat määräaikaisia ja voimassa vuoden loppuun.

Maatilan yhteydessä harjoitettavalle yritystoiminnalle ei ole toimialarajoituksia.
Maatilan yhteydessä harjoitettava yritystoiminnan tulee olla saman Y-tunnuksen alla samassa verotuksellisessa kokonaisuudessa harjoitettavaa muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta – muita toimialarajoituksia sille ei ole.

Siirry kirjeen alkuun
6. Yksinyrittäjän tuki Salossa
YKSINYRITTÄJILLE 2000 EURON TOIMINTATUKI KORONAVIRUSTILANTEESSA

Yksinyrittäjätuki on päätoimiselle yksinyrittäjälle tarkoitettu 2 000€ avustus, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Tuki on tarkoitettu yritystoiminnan kiinteisiin kustannuksiin. Tuen edellytyksenä on aiempi kannattava liiketoiminta sekä myyntituottojen laskeminen 16.3. jälkeen. Myynnin tulee olla laskenut 30%, jotta hakija on tukikelpoinen.


Lisätiedot:
juha.metsanoja@yrityssalo.fi | p.044 546 0043
armi.metsanoja@yrityssalo.fi | p. 044 546 0039
Siirry kirjeen alkuun
7. Yrityssalo auttaa, neuvoo ja apunasi
16767.JPG
Me Yrityssalossa autamme yrityksiä kaikin keinoin koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa

Ota meihin yhteyttä!

- Soita päivystävään korinapuhelimeemme p. 044 546 0035 | ma-pe 9-17
- Ota yhteyttä kun kaipaat apua yrityksen talouden haasteisiin tai rahoitushakemuksen laatimiseen
- Katso sivuiltamme tarkemmat ohjeistukset, linkit, videot pokkeustilanteeseen

www.yrityssalo.fi | Webinaarit https://yrityssalo.tapahtumakalenterit.fi/
Siirry kirjeen alkuun
Yrityssalo | Joensuunkatu 7


24100 Salo | p. +358 44 778 2142www.yrityssalo.fi
Peruuta uutiskirjeen tilaus.