Siirry uutiskirjearkistoon.
Ajankohtaista yrityksille koronakriisiin
Jos yritystoimintasi kärsii koronavirusepidemian vaikutuksista, nyt on tärkeää seurata ajankohtaisia asioita!

Uutiskirje on meille tärkeä viestinnän väline, jonka haluamme jakaa Sinun kanssa. Mikäli et jatkossa halua vastaanottaa uutiskirjeitä Yrityssalosta, alhaalla olevasta linkistä 'Peruuta uutiskirjeen tilaus'.
SISÄLLYS
1.Yrittäjän työttömyysturva eli väliaikainen työmarkkinatuki
2.Yksinyrittäjän tuen haku avautuu Salossa loppuviikolla
3.Yrityssalon webinaarit jatkuu
4.ELY-keskuksen koronarahoitus
5.Business Finlandin koronarahoitus
6.Maaseutuyritysten tuki VALMISTELUSSA
7.Mikä ihmeen de minimis -tuki?
8.Yrityssalo auttaa, neuvoo ja apunasi
 

1. Yrittäjän työttömyysturva eli väliaikainen työmarkkinatuki
Yrittäjä voi saada väliaikaista työmarkkinatukea koronan aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Yrittäjien 724 euron työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3 - 30.6.2020.

Yrittäjän pitää ilmoittautua työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, mikäli haluaa saada etuutta takautuvasti jo 16.3 lukien.


Toimi näin:
Tarvittaessa voit hakea Kelasta asumistukea ja toimeentulotukea, kun olet ensin hakenut työttömyysetuutta
Siirry kirjeen alkuun
2. Yksinyrittäjän tuen haku avautuu Salossa loppuviikolla
YKSINYRITTÄJILLE 2000 EURON TOIMINTATUKI KORONAVIRUSTILANTEESSA

Tiedotamme heti kun tiedämme tarkemmin haun avautumisen ajankohdan! Sähköinen haku avautuu Yrityssalo.fi sivuille

Tällä hetkellä tiedämme yksinyrittäjän toimintatuesta seuraavaa:
- Yksinyrittäjän toimintatuki 2 000 eur myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen (esim. yritystoimintaan hankittavien tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot) kattamiseen
- Yksinyrittäjä hakee avustusta sähköisellä lomakkeella kotikunnastaan (YTJ-rekisterin mukainen kotikunta)
- Avustus on kertaluontoinen ja määräaikainen.
- Avustusta voidaan maksaa 16.3.2020 - 31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin.
- Yksinyrittäjän tuki ja työttömyysturva eivät vaikuta toisiinsa - yrittäjä voi hakea kumpaakin em. tukea.

Yksinyrittäjän tuen haku:
- Hakua varten täytetään sähköinen lomake, jossa kysytään ainakin seuraavat tiedot:
Hakijan perustiedot
Yritystoiminnan kuvaus
Hakijan aiemmin saamat de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana
Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten yrittäjä aikoo käyttää saamansa avustuksen)

- Hakemukseen tarvitaan seuraavat liitteet sähköisesti:
Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020

Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot oikeita. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjän tulee vakuuttaa, että ne ovat oikeita.

Siirry kirjeen alkuun
3. Yrityssalon webinaarit jatkuu
Järjestämme useita webinaareja eri aihealueisiin liittyen yhteistyökumppaneiden kanssa. Tilanne elää koko ajan, joten emme tee näistä tallenteita.
Ilmoittaudu webinaareihin viimeistään tuntia ennen. Saat sähköpostiisi Teams -linkin, jolla pääset mukaan linjoille. Yhteistyökumppaneiden järjestämissä webinaareissa on tarkat ohjeet ilmoittautumisiin.Lista täydentyy päivittäin. Seuraa Yrityssalon tapahtumakalenteria
Siirry kirjeen alkuun
4. ELY-keskuksen koronarahoitus
ELY-KESKUKSEN KORONARAHOITUS ON KEHITTÄMISAVUSTUSTA
Avustusta voi hakea:
• Avustus voidaan myöntää yritysmuodosta riippumatta yrityksille. joissa työskentelee hakemuksen jättämishetkellä yrittäjän lisäksi 1-5 työntekijää, joiden työaika on keskimäärin vähintään 30 tuntia viikossa
• yrityksille, jotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan
• kaikkien toimialojen yrityksille ja kaikkien yritysmuotojen yritykset (ml. toiminimet). Yksityiset elinkeinonharjoittajat (toiminimi), jotka työllistävät vähintään yhden työsuhteisesti (ei ylärajaa työntekijöiden määrällä)
Avustusta ei voi hakea:
• yksinyrittäjä
• maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille
• Yli 5 henkilöä työllistävät. He voivat hakea avustusta Business Finlandilta
• Yritykset, jotka ovat hakeneet häiriötilanteeseen liittyvää rahoitusta jo Business Finlandilta
• Avustusta ei voi hakea perustettavan yhtiön lukuun

Siirry kirjeen alkuun
5. Business Finlandin koronarahoitus
Business Finlandin avustus on joko Esiselvitystukea tai Kehittämistukea

Kuka avustusta voi hakea/saada:
• Suomessa toimivat pk-yritykset, joilla on 6-250 työntekijää. Yrityksessä työskentelee hakemuksen jättämishetkellä vähintään 6 henkilöä, joiden työaika on keskimäärin vähintään 30 tuntia viikossa (sisältäen yrittäjän ja yrittäjät)
• Midcap-yritykset, joiden oma tai konsernin liikevaihto on enintään 300 M€
• Kotimarkkinayritykset ja vientiyritykset
• Lähes kaikki toimialat, joiden nykyinen liiketoiminta kärsii koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantoketjuhäiriöistä
Avustusta ei voi hakea/saada:
• Toiminimiyritys, yksinyrittäjä
• Suuri yritys
• Julkinen organisaatio, säätiö tai yhdistys
• Maatalouden alkutuotanto, kalastuksen ja vesiviljelyn aloilla toimivat yritykset sekä yksityiset elinkeinoharjoittajat

Siirry kirjeen alkuun
6. Maaseutuyritysten tuki VALMISTELUSSA
Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee maaseudun yrityksille tukipakettia.

Tällä hetkellä tiedämme MMM:n tuesta seuraavaa:
- Tukea voidaan maksaa maatilakytkentäisille yrityksille sekä maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä harjoittaville yrityksille.
- Tukihakemukset käsitellään alueellisissa ELY-keskuksissa.
- Tuen tarkemmista ehdoista ja haun alkamisesta tiedotetaan erikseen.
Siirry kirjeen alkuun
7. Mikä ihmeen de minimis -tuki?

De minimis -tuki tarkoittaa julkista yritystukea, jonka määrän Euroopan Unioni on tulkinnut niin vähäiseksi, ettei se vääristä kilpailua tai vaikuta EU-jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tästä tulee nimitys de minimis eli vähämerkityksinen tuki.

Suomessa de minimis -tukea myöntävät esimerkiksi kunnat, maakuntien liitot, ministeriöt, Finnvera, Business Finland ja ELY-keskukset. Jokainen tukea myöntävä organisaatio ilmoittaa päätöksessään de minimis -tuen määrän.

De minimis -tuen määrä on enintään yhteensä 200 000 euroa yhtä yritystä kohden nykyisen ja kahden edellisen verovuoden ajanjaksolla. Pienten tukien ei katsota vääristävän kilpailua tai vaikuttavan jäsenmaiden väliseen kauppaan, minkä takia ne on vapautettu komissiolle tehtävästä ennakkoilmoitusvelvollisuudesta. Vastaavasti 200 000 euron enimmäismäärän ylittäviä tukia ei voida myöntää de minimis -asetuksen puitteissa, vaan tuki tulee myöntää ryhmäpoikkeusasetuksen perusteella tai tuesta tulee tehdä ennakkoilmoitus komissiolle.

.
Siirry kirjeen alkuun
8. Yrityssalo auttaa, neuvoo ja apunasi
16341.JPG
Me Yrityssalossa autamme yrityksiä kaikin keinoin koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa

Ota meihin yhteyttä!

- Soita päivystävään korinapuhelimeemme p. 044 546 0035 | ma-pe 9-17
- Ota yhteyttä kun kaipaat apua yrityksen talouden haasteisiin tai rahoitushakemuksen laatimiseen.
- Osallistu koronawebinaareihin. Ilmoittaudu ennakkoon
- Katso sivuiltamme tarkemmat ohjeistukset, linkit, videot pokkeustilanteeseen

www.yrityssalo.fi | Webinaarit https://yrityssalo.tapahtumakalenterit.fi/
Siirry kirjeen alkuun
Yrityssalo | Joensuunkatu 7


24100 Salo | p. +358 44 778 2142www.yrityssalo.fi
Peruuta uutiskirjeen tilaus.