Siirry uutiskirjearkistoon.
Rekrytointeihin liittyvää ajankohtaista asiaa yrityksille
Olemme koonneet ajankohtaisia yritysten rekrytointiin liittyviä asioita tähän uutiskirjeeseen.

Mikäli et jatkossa halua tätä uutiskirjettä klikkaa uutiskirjeen alhaalla olevasta linkistä 'Peruuta uutiskirjeen tilaus'.
SISÄLLYS
1.Tarjolla maksutonta tukea ja neuvontaa rekrytointeihin
2.Salon kaupungin edelleensijoitus yrityksiin käynnissä
3.Rekrytoinnin tietoisku 21.11. | Salon Voimala
4.Kaupungin myöntämä työllistämistuki yrityksille
5.Rekrytointipalkkio
6.Hyvä PORE poreilee nyt myös Salossa
7.Tarvetta perehdytysmateriaalille?
8.Yrityskummit - hanki yrityksellesi oma sparraaja!
9.Teemme joka päivä töitä yritysten ja yrittäjyyden eteen
 

1. Tarjolla maksutonta tukea ja neuvontaa rekrytointeihin

Työntekijän palkkaaminen on iso päätös. Työllisyyspalveluiden yrityskoordinaattori yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa on käytettävissä maksutta, kun yritys tai organisaatio kaipaa apua mm.
- palkkatukiuasioiden selvittelyssä
- osaajien etsimisessä
- rekrytointiprosessin eri vaiheissa

Ota yhteyttä Juha Metsänoja 044 546 0043 | juha.metsanoja@yrityssalo.fi
Siirry kirjeen alkuun
2. Salon kaupungin edelleensijoitus yrityksiin käynnissä

Edelleensijoitus on helppo tapa edistää työnhakijan ja työnantajan kohtaamista. Kiinnostuneille yrityksille ja yhdistyksille tarjotaan työnhakijaehdokkaat, jotka edelleensijoittava yritys/yhdistys haastattelee. Päätös rekrytoinnista tehdään haastattelun pohjalta. Yrityksellä/yhdistyksellä on oikeus yhteen jatkosijoitettuun henkilöön alkavaa kymmentä työntekijää kohti.

Salon kaupungin työllisyyspalvelut tarjoaa edelleensijoituspaikkoja Salon alueen yrityksiin ja yhdistyksiin. Paikat on tarkoitettu vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneille salolaisille ja paikkojen määrä riippuu TE-palveluiden ja kaupungin rahoitusosuuksien määristä.
• tarjolla on monipuolisia osaajia ja tekijöitä
• teemme aikaa vievät palkkatukityöllistämiseen liittyvät paperityöt puolestasi
• Työllisyyspalvelujen tuki on käytettävissä koko työsuhteen ajan

Salon kaupunki vastaa
• henkilön 8 kk:n palkasta (henkilö on työsuhteessa Salon kaupunkiin)
• henkilön työterveyskuluista ja vakuutuksesta koko työsuhteen ajan
• paperitöistä (sopimukset, tilitykset yms.)

Yritys/yhdistys vastaa
• perehdytyksestä ja työturvallisuudesta sekä siihen liittyvistä välineistä
• mahdollisista ylityö- ym. korvauksista ja vastuuvakuutuksesta

Meillä on tarjolla joukko monipuolisia osaajia! Tunnemme työnhakijamme
• jokaiselle hakijalle on tehty alustava työhaastattelu.



Siirry kirjeen alkuun
3. Rekrytoinnin tietoisku 21.11. | Salon Voimala

Yrittäjä/työnantaja! Varaa ilta kalenteristasi ja tule kuulemaan infoa Salon kaupungin ja TE –toimiston tuista rekrytointiin

Aika: 21.11 klo 17-19
Paikka: Salon Voimala, Vilhonaktu 2, Salo
Tietoa mm.
- edullisesta ja suositusta Salon kaupungin edelleensijoituksesta
- Salon kaupungin työllisyyslisästä ja rekrytointipalkkiosta
- TE –toimiston palkkauksen tuista ja työkokeilusta

Tarjoilun vuoksi ilmoittaudu 20.11 mennessä juha.metsanoja@yrityssalo.fi | p. 044 546 0043
Siirry kirjeen alkuun
4. Kaupungin myöntämä työllistämistuki yrityksille

Kaupungin myöntämän työllistämistuki

Kaupunki voi myöntää palkkaukseen tukea salolaiselle tai Saloon sijoittuvalle työnantajalle salolaisen pitkäaikaistyöttömän, nuoren alle 30-vuotiaan ilman palkkatyökokemusta olevan tai nuorisotakuun piiriin kuuluvan nuoren (alle 25-vuotias tai alle 30-vuotias vastavalmistunut) työllistämiseen.

Pitkäaikaistyötön tarkoittaa 12 kuukauden työttömyyttä, jonka työssä olo, yrittäjyys tai koulutukseen osallistuminen katkaisee, mutta tarkastelussa voidaan käyttää 14 kuukauden tarkastelujaksoa.

Tuen kesto on noin 6-8 kk riippuen työllistettävän työnhakijan työttömyyden kestosta.
Niiden henkilöiden osalta, joille on maksettu alle 200 päivää työmarkkinatukea, maksetaan tukea enintään kuudelta kuukaudelta. Kaupungin työllistämistuen myöntämisen edellytyksenä on valtion palkkatuen hakeminen. Tietyissä tapauksissa voidaan kuitenkin käyttää harkintaa.

Tuki on enintään 600 euroa/kk työllistettävää työntekijää kohden.

Voittoa tavoitteleville yrityksille ja yhteisöille myönnettävä kaikki julkinen tuki yhteenlaskettuna saa kuitenkin olla enintään 50 % työsuhteen palkkakustannuksista sivukulut mukaan lukien.
Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen todennettuja palkkakustannuksia vastaan niin, että työnantaja hakee sitä kaupungilta erillisellä tilityshakemuksella.

Tukea voidaan myöntää vain, mikäli työaika on vähintään 18 h/vk.
Salon kaupungin työllistämistukea voi hakea takautuvasti maksimissaan 3 kk työsuhteen alkamisesta. Tuen myöntämisessä voidaan soveltuvin osin noudattaa näistä ehdoista vähäisesti poikkeavaa harkintaa, jos se edesauttaa kaupungin tuelle asettamien yleisten periaatteiden toteutumista.

Siirry kirjeen alkuun
5. Rekrytointipalkkio

1800,00 euron kertaluonteinen rekrytointipalkkio voidaan myöntää työnantajille, mikäli kaupungin työllistämistuella aikaansaatu työsuhde kestää ilman lomautuksia vähintään yhden vuoden.


Siirry kirjeen alkuun
6. Hyvä PORE poreilee nyt myös Salossa

Kone- ja metallialan yritys Salon seudulta, lähde mukaan HyväPORE -hankkeeseen kehittämään alan koulutusta tarpeisiisi sopivaksi!

Kehittämistyössä hyödynnetään yritysten tarpeista lähtevää, työpaikalla järjestettävää koulutusta, yritys-työpaikkalähtöisiä oppimisratkaisuja sekä yritysten rekrytointeja tukevia osaamisen kartoitus- ja kehittämispalveluita.

Hankkeen toteuttamisesta Salon seudulla vastaa Salon seudun koulutuskuntayhtymä SSKKY.
Lisätietoja: Taina Kallus p. 044 770 4693 | taina.kallus@sskky.fi

Mikä on HyväPORE -hanke?

HyväPORE -hankkeen tavoitteena on kehittää uusia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja, joiden avulla työpaikkoja voitaisiin entistä tehokkaammin hyödyntää henkilöstön ja rekrytoitavien henkilöiden osaamisen kehittämisen ympäristönä.
Siirry kirjeen alkuun
7. Tarvetta perehdytysmateriaalille?

Salossa on käynnissä Salon seudun koulutuskuntayhtymän ja Salon kaupungin Kototakuu- hanke (ESR), jonka kohderyhmänä ovat kotoutumiskoulutuksen suorittaneet maahanmuuttajat. Hankkeen yhtenä tavoitteena on tukea ja vahvistaa työnantajatahon valmiuksia vastaanottaa sekä ohjata maahanmuuttajatyöntekijöitä ja näin ollen helpottaa maahanmuuttajien pääsyä työelämään.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on hankkeessa laadittu perehdytysmateriaaleja yhteistyössä työelämän perehdyttäjien kanssa. Materiaalit on toteutettu esimerkiksi QR-koodeina, kuvina tai selkokielisinä ohjeina. Materiaaleissa työtehtävät on kuvattu selkeästi siten, että uusi työntekijä pystyy niitä seuraamalla suorittamaan tehtävän vaikka kielitaidossa olisi puutteita.

Olisiko sinun yrityksessäsi tarvetta perehdytysmateriaalille? Me Kototakuussa autamme mielellämme laatimaan täysin uutta materiaalia esimerkiksi videota, kuvia tai QR-koodeja käyttäen tai muokkaamaan jo valmiit materiaalit selkokielisiksi. Selkeästä perehdytysmateriaalista hyötyvät kaikki työnantajat ja heidän uudet työntekijänsä.


Siirry kirjeen alkuun
8. Yrityskummit - hanki yrityksellesi oma sparraaja!

Oletko perustamassa yritystä tai onko yritykselläsi edessä haastava vaihe, jonka ratkaisuun haluaisit ulkopuolisen asiantuntijan apua?

Salon seudulla ei kenenkään tarvitse jäädä yksi pähkäilemään ongelmiaan, vaan aina voi ottaa yhteyttä yrityskummiin, joita on alueella kolmisenkymmentä antamassa apuaan liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Yrityskummit ovat eri alojen yrittäjiä, yritysjohtajia ja liike-elämän kokeneita asiantuntijoita, jotka tarjoavat osaamistaan ja kokemustaan maksuttomasti. Yrityskummi on luotettava keskustelukumppani ja kannustava sparraaja ja valmentaja.


Siirry kirjeen alkuun
9. Teemme joka päivä töitä yritysten ja yrittäjyyden eteen
11113.JPG
Me Yrityssalossa teemme joka päivä töitä yrittäjyyden eteen ja työskentelemme yritysten käytännön arjessa! Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalon tehtävänä on auttaa uusia yrityksiä syntymään sekä olemassa olevia yrityksiä uusiutumaan, kehittymään ja kasvamaan Salon alueella.

Olemme Salon kaupungin  omistama, toimipisteemme sijaitsee Salo IoT Campuksella, mutta toiminta-alueemme on koko Salon alue. Teemme intohimolla työtä alueemme ja sen yritysten elinvoiman ja menestyksen eteen!  
Kiinnostuitko toiminnastamme? Ota rohkeasti yhteyttä www.yrityssalo.fi
Siirry kirjeen alkuun
Yrityssalo | Joensuunkatu 7


24100 Salo | p. +358 44 778 2142www.yrityssalo.fi
Peruuta uutiskirjeen tilaus.