Siirry uutiskirjearkistoon.
Yritystuet uudistuivat | ELYn ja Business Finlandin tuet loppuvat
Jos yritystoimintasi kärsii koronavirusepidemian vaikutuksista, nyt on tärkeää hakea tukea! Hallitus on julkaissut uusia tukimuotoja yrityksille.

Kokosimme nyt käytössä olevat ja valmistelussa olevat tuet yhteen listaan. Hakeminen on helppoa ja Yrityssalo auttaa Sinua!

Uutiskirje on meille tärkeä viestinnän väline, jonka haluamme jakaa Sinun kanssa. Mikäli et jatkossa halua vastaanottaa uutiskirjeitä Yrityssalosta, alhaalla olevasta linkistä 'Peruuta uutiskirjeen tilaus'.
SISÄLLYS
1.Nyt on tärkeä hakea tukea | Osa nykyisistä tukihausta suljetaan pian!
2.Maaseutuyritysten tuen haku ma 18.5. alkaen | Webinaari ti 19.5
3.Ravintola-alan tukipaketti viimeistelyvaiheessa
4.Yritysten uusi kustannustuki tulossa
5.ELY-keskuksen korona-avustus enintään 5 hlöä työllistävälle yritykselle
6.Business Finlandin koronarahoitus 6+ hlöä työllistävälle yritykselle
7.Yksinyrittäjän tuki Salossa
8.Suunnitteilla alv-palautus – käyntiin ehkä kesäkuussa
9.Teollisuussijoituksen rahoitus keskisuurille yrityksille
10.Yrityssalo auttaa, neuvoo ja apunasi
 

1. Nyt on tärkeä hakea tukea | Osa nykyisistä tukihausta suljetaan pian!

Yrityksille uusi kustannustuki koronaviruksen vuoksi |
ELY-keskusten ja Business Finlandin koronatilanteen tukihaut ajetaan hallitusti alas


Hallitus on linjannut ja TEM informoinut tulossa olevasta toimialasta riippumattomasta kustannustuesta. Tuesta on puhuttu aikaisemmin nimellä Yritysten Yeistuki. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Se kohdentuu kaikkein eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin.
– Laki yritysten kustannustuesta valmistellaan pikaisella aikataululla. Tuki haetaan Valtiokonttorista, mikä tuo hakuun nopeutta, totesi valtiovarainministeri Katri Kulmuni.

Kustannustuen edellytyksenä on liikevaihdon heikkeneminen, tarkemmat ehdot tarkentuvat lakivalmistelussa. Jatkovalmistelussa määritellään, kuinka paljon liikevaihdon on täytynyt tippua, jotta yritys on oikeutettu tukeen. Tuki on tarkoitettu yrityksen kiinteisiin kuluihin ja vaikeasti sopeutettaviin palkkakustannuksiin.
Tukea haetaan Valtionkonttorista sähköisen asiointikanavan kautta.

HUOM HUOM ELY-keskusten ja Business Finlandin koronatilanteen tukihaut ajetaan hallitusti alas

Tällä hetkellä ELY-keskukset ja Business Finland myöntävät yrityksille koronavirustilanteen kehittämisavustusta. Hallitus linjasi, että näiden ns. koronatukien haut suljetaan samassa yhteydessä, kun kustannustukea koskeva hallituksen esitys annetaan. Nyt on siis aika toimia nopeasti, jos suunnittelet tukien hakua!

Business Finland ja ELY-keskukset käsittelevät normaalisti kaikki hakemukset, jotka ovat saapuneet koronatukien hakujen voimassaoloaikana. Hakujen sulkemisen jälkeen Business Finland ja ELY-keskukset rahoittavat yrityksiä normaaleilla rahoitusinstrumenteilla.
Lisäksi kunnat myöntävät toimintatukea yksinyrittäjille. Yksinyrittäjien koronatukeen ei tule muutoksia.

Siirry kirjeen alkuun
2. Maaseutuyritysten tuen haku ma 18.5. alkaen | Webinaari ti 19.5
Maatilakytkentäiset ja maataloustuotteita jalostavat mikroyritykset, kalatalouden yritykset sekä erikoistunut maatalouden alkutuotanto kriisitukien piiriin

Koronavirusepidemiasta kärsivät maatilojen yhteydessä toimivat maaseutuyritykset, maataloustuotteita jalostavat ja myyvät mikroyritykset, erikoistuneen alkutuotannon sekä kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset voivat hakea väliaikaista kriisitukea. Haku on avattu Hyrrä-järjestelmässä tänään 18.5.

Mukana johtava asiantuntija Reijo Martikainen Ruokavirastossa.

Tuet ovat suoraa tukea ja osoitettu niille poikkeustilanteesta kärsiville yrityksille, jotka ovat rajautuneet TEM:n tukien piiristä pois. Tuissa ei ole takaisinmaksuvelvoitteita eikä niiden saaminen edellytä kehittämistoimia. Asetukset ovat määräaikaisia ja voimassa vuoden loppuun.

Maatilan yhteydessä harjoitettavalle yritystoiminnalle ei ole toimialarajoituksia.
Maatilan yhteydessä harjoitettava yritystoiminnan tulee olla saman Y-tunnuksen alla samassa verotuksellisessa kokonaisuudessa harjoitettavaa muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta – muita toimialarajoituksia sille ei ole.

Siirry kirjeen alkuun
3. Ravintola-alan tukipaketti viimeistelyvaiheessa

Ravitsemisyrittäjien uudelleentyöllistämisen tukeminen ja toiminnan rajoitusten hyvittäminen

Ravintoloiden sulkemisen yhteydessä eduskunta edellytti mm. rajoitusten kohteena oleville ravintoloille kohtuullista menetysten kompensointia ja rajoitusten kielteisiä vaikutuksia lieventäviä toimenpiteitä. Kyse EI ole epidemian vaan säädettyjen rajoitusten hyvittämisestä. Tavoitteena on varojen nopea maksatus yrityksille. Hyvitys voidaan maksaa tuhansille yrityksille ilman hakemusta. Tukea ei voi vielä hakea.

Tällä hetkellä tiedämme ravintola-alan tukipaketista seuraavaa | Muutokset mahdollisia:
Alustavien tietojen mukaan tuki jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä osassa myönnetään tulevan palkanmaksun aloittamista varten. Toisessa osassa maksetaan 15% huhtikuun liikevaihdon laskusta hyvityksenä hyvityksenä pakollisista kuluista, jotka oli maksettava rajoitusten aikana.

Uudelleentyöllistämisen tuki
- Helpottaa työllistämistä ja toiminnan uudelleen käynnistämistä
- Myönnetään yritykselle hakemuksesta. Hakemus viimeistään 31.8.2020, tukipäätös tämän vuoden loppuun mennessä
- Määrä (ei vahvistettu) 1 000 euroa työntekijää kohden
- Edellytyksenä, että yritys maksaa työntekijälle rajoituksen päättymisen jälkeen kolmen kuukauden aikana palkkaa yhteensä 2 500 euroa.
- Tukea myönnettään enimmillään siitä kokoaikaisia työntekijöitä vastaavasta määrästä, joka työskenteli yrityksessä ennen kriisin alkua.
- Tukea voidaan myöntää yritykselle enimmillään 800 henkilöstä.
- Yrityksen saamat mahdolliset muut tuet voivat vaikuttaa lopulliseen tuen määrään.
- Avoimia kysymyksiä edelleen: Referenssikuukausi, tuki/työntekijä, vuokratyövoiman asema, 800 K enimmäismäärä, tukikumulaatio, vaikeuksissa olevat yritykset

Esimerkki:
Ravintola Oy työllistää kolme henkilöä. Yritys aikoo avata 1.6. alkaen. Yritys hakee palkanmaksun aloittamistukea kaikille kolmelle henkilölle. Tuki, yhteensä 3×1000€ = 3000€ maksetaan heti hakemuksen hyväksymisen jälkeen ennakkoon. Tuen vastineena yritys sitoutuu maksamaan yhteensä 7500€ palkkaa, kullekin työntekijälle 2500€, kolmen kuukauden aikana.


Hyvitys toiminnan rajoittamisesta
- Tukee ravintoloiden mahdollisuuksia hoitaa juoksevia, joustamattomia kustannuksia rajoitusten ollessa voimassa
- Hyvitys lasketaan toiminnan rajoituksesta johtuneen toiminnan tosiasiallisen, yrityskohtaisen supistumisen perusteella
- Referenssinä tammi-helmikuun keskimyynti suhteessa huhtikuuhun
- Hyvitystä mahdollista saada rajoituksen voimassaolopäiviltä (4.4.– 31.5.2020)
- Suoritetaan pääosin ilman hakemusta joukkomaksatuksena yrityskohtaisten arvonlisäverotietojen perusteella. Ensimmäinen erä maksettaisiin mahdollisimman pian
- Maksun perusteena arvio liikevaihdon pienenemisestä. Niiltä hakemus, jotka eivät joukkomaksatuksessa (esim. sivutoimiset ravintolat)

Esimerkki:
Ravintola Oy:n huhtikuun liikevaihto vuonna 2020 oli 5 000 euroa. Vuotta aiemmin 2019 sama liikevaihto oli 30 000€ (hallitus vahvistaa vertailuajankohdan myöhemmin). Liikevaihdon lasku oli täten 30 000 – 5 000 = 25 000€. Yritys voi hakea hyvitystukea 15% menetystä 25 000€ liikevaihdosta, eli yhteensä 3750 euroa.


Esimerkki perustuu alustaviin tietoihin. Tarkkaa tietoa mm. hyvityksen vertailuajankohdasta ei ole vielä saatu.

Siirry kirjeen alkuun
4. Yritysten uusi kustannustuki tulossa

Hallitus valmistelee parhaillaan satojen miljoonien eurojen yleistukipakettia yrityksille. Kyseessä on toimialariippumaton kustannustuki, joka kohdistetaan eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin.

Erityisesti tuki kohdennetaan yrityksiin
- joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi (alkutietojen mukaan edellytetään vähintään 25% liikevaihdon laskua)
- joissa on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia, esimerkiksi vuokrakustannuksia

Tällä hetkellä tiedämme uudesta kustannustuesta seuraavaa | Muutokset mahdollisia
Kenelle
Pk-yrityksille toimialasta riippumatta, joiden toiminta on vaikeutunut koronan johdosta
Tuen piirissä ovat myös yhdistykset ja säätiöt, jotka harjoittavat liiketoimintaa
Tuen suuruus
Tuen suuruus täsmentyy myöhemmin. Alkuvaiheessa tukea voi hakea kahdeksi kuukaudeksi, mutta tuen voimassaoloaika tarkentuu vielä ja hallituksella on tilanteen pitkittyessä valmius myös laajentaa tuen kestoa.
Tuen haku
Tuki ei ole vielä haettavissa. Tukea haetaan sähköisen asiointikanavan kautta Valtionkonttorista. Kun yksityiskohdat tarkentuvat, Valtiokonttori tiedottaa hakumenettelystä lisää kotisivuillaan ja some-kanavissaan.
Ehtoja ja avoimia asioita
- Hallitus ei ole vielä määrittänyt, kuinka paljon liikevaihdon on tullut laskea ja mihin ajankohtaan liikevaihtoa verrataan. Myöskään kiinteiden kulujen todentamiskriteerejä ei
- Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, mutta muut suorat tuet vähennetään kustannustuesta.
- Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennetään täysimääräisesti
- Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista otetaan huomioon 70 prosenttia.
- Saatu kustannustuki vaikuttaa yrityksen vuoden 2020 voitonjakokelpoisiin varoihin.
- Kustannustuki ei koske valtion pääomasijoitusyhtiö Tesin oman pääoman ehtoisen koronarahoituksen piirissä olevia yrityksiä eikä pankki- ja vakuutustoimialan yrityksiä.

Seuraa näitä kanavia

Siirry kirjeen alkuun
5. ELY-keskuksen korona-avustus enintään 5 hlöä työllistävälle yritykselle
ELY-keskusten kautta on haettavissa kaksi eri avustusmuotoa. Avustus on tarkoitettu enintään 5 henkilöä työllistäville yrityksille sekä toiminimiyrityksille ilman työntekijämäärän ylärajaa. Myös yhdistykset ovat hakukelpoisia, mikäli yhdistys harjoittaa elinkeinotoimintaa. Kyse on kehittämisrahoituksesta - ei kiinteisiin kuluihin tarkoitetusta avustuksesta - johon liittyy aina tuenhakijan 20% omarahoitusosuus.

ELY-keskuksen tilanneanalyysi -avustusta voi saada tukea enintään 10 000 euroa yhteensä 12 500 euron hankkeeseen. Tilanneanalyysin ajatuksena on, että yritysten toimintaympäristö on muuttunut ja analyysivaiheen kautta hakija hakee ymmärrystä ja suunnitelmallisuutta, miten seuraavaksi tulee toimia. Analyysirahoituksen kesto on enintään yksi kuukausi.

Rahoituksen enimmäismäärä on työntekijämäärään sidottu siten, että kutakin yrityksen työntekijää kohden voi kirjata analyysihankkeeseen 2 000€ palkkakustannuksia sekä 1 000€ (50% pakkkakuluista) välillisiä kuluja. Esimerkiksi 3 työntekijän yritys voi saada avustusta 7 200 euroa (80%) yhteensä 9 000€ hankkeeseen, johon tulee laittaa 1 800€ (20%) yrityksen omaa rahaa.

ELY-keskusten kehittämistoimenpiteet -avustus on tarkoitettu yrityksille, joilla on jo määriteltynä selkeä suunta siitä, kuinka liiketoimintaa tulee suunnata uudelleen, alihankintaverkostoa kehittää, tuotantoa organisoida uudelleen (esim. kotiuttaa), tuotteita tai palveluja kehittää tai osaamista vahvistaa. Avustuksen enimmäismäärä on 100 000 euroa (80%) enintään 125 000 euron hankkeeseen, jossa 25 000€ (20%) on hakijan omarahoitusta. Kehittämistoimenpiteiden enimmäisaika on 6 kuukautta. Rahoitusta ei voi käyttää yrityksen investointeihin eikä uuden jakelukanavan, esim. verkkokaupan, perustamiseen.

ELY-keskuksen rahoituksista maksetaan 70% hakijalle ennakkoon, loput hankkeen päättyessä. Molempia ELY-keskuksen avustustuksia haetaan sähköisesti.

Siirry kirjeen alkuun
6. Business Finlandin koronarahoitus 6+ hlöä työllistävälle yritykselle
Business Finlandin liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteessa soveltuu yli 5 henkilöä työllistäville yrityksille, mutta ei toiminimiyrityksille, jotka ovat ELY-hakukelpoisia. Saatavilla on kaksi rahoitusinstrumenttia, jotka ovat avustusmäärältään 10 000€ ja 100 000€. Rahoitus soveltuu lähes kaikille toimialoille maatalouden alkutuotantoa, kalastusta ja vesiviljelyä lukuun ottamatta.

Business Finlandin avustuksista yksinkertaisempi on esiselvitysrahoitus, jota voi saada enintään 10 000 euroa yhteensä 12 500 euron hankkeeseen. Rahoituksella voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa. ELY-keskuksen tavoin kehittämisrahoitus on tarkoitettu toiminnan kehittämiseen, se ei sovellu yrityksen kiinteiden kulujen kattamiseen. ELY-rahoituksesta poiketen rahoituksen suositeltu kesto on 4 kuukautta ja hyväksyttyjä kustannuksia ovat palkat, 30% henkilösivukustannukset, ostopalvelut sekä 20% muita kustannuksia, jonka osuus lasketaan palkkojen ja ostopalvelujen yhteissummasta.

Business Finlandin avustuksista laajempi on kehittämisrahoitus, jota voi saada enintään 100 000 euroa yhteensä 12 500 euron hankkeeseen. Rahoituksella on tarkoitus toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita yritys on jo aiemmin tunnistanut ja jotka parantavat yrityksen toimintamahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen. Projektin suositeltu kesto on vuosi. Rahoitus soveltuu myös verkkokaupan suunnitteluun ja kehittämiseen, mutta ei tekniseen pystyttämiseen (ns. jakelukanavan perustamiseen).

Business Finlandin rahoituksen osalta on muistettava, että se ei sovellu suoraan yrityksen kiinteiden kulujen kattamiseen eikä sitä voi käyttää yrityksen investointeihin.

Business Finlandin rahoituksesta 70% voidaan maksaa hakijalle ennakkoon, loput hankkeen päättyessä.
Siirry kirjeen alkuun
7. Yksinyrittäjän tuki Salossa
YKSINYRITTÄJILLE 2000 EURON TOIMINTATUKI KORONAVIRUSTILANTEESSA

Yksinyrittäjätuki on päätoimiselle yksinyrittäjälle tarkoitettu 2 000€ avustus, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Tuki on tarkoitettu yritystoiminnan kiinteisiin kustannuksiin. Tuen edellytyksenä on aiempi kannattava liiketoiminta sekä myyntituottojen laskeminen 16.3. jälkeen. Myynnin tulee olla laskenut 30%, jotta hakija on tukikelpoinen.


Lisätiedot:
juha.metsanoja@yrityssalo.fi | p.044 546 0043
armi.metsanoja@yrityssalo.fi | p. 044 546 0039
Siirry kirjeen alkuun
8. Suunnitteilla alv-palautus – käyntiin ehkä kesäkuussa

Arvonlisäveropalautusjärjestelmä (arvio 1.6. alkaen)

Valtionvarainministeri Katri Kulmuni on esitellyt arvonlisänveropalautusjärjestelmän koronasta kärsiville yrittäjille. Takaisinmaksumahdollisuus koskisi tammi-maaliskuussa erääntyneitä veroja, jotka voitaisi lainata takaisin yritykselle kesäkuusta alkaen. Yrittäjä maksaa verot takaisin myöhemmin uudelleen. Ennakkotietojen mukaan myös alv-palautusjärjestelmässä edellytyksenä on, ettei yritys ole päästänyt veroja ulosottoon asti.

Siirry kirjeen alkuun
9. Teollisuussijoituksen rahoitus keskisuurille yrityksille

Teollisuussijoituksen vakausrahoitus on tarkoitettu keskisuurille (ns. MidCap) -yrityksille.

Käytännössä puhutaan sijoitustoiminnasta, jossa Tesi sijoittaa yrityksiin, joilla on edellytykset selvitä koronatilanteen aiheuttamista taloudellisista ongelmista lisärahoituksen voimin. Sijoitus on joko osakesijoitus tai vaihtovelkakirjalaina. Sijoituskohteen tulee täyttää keskisuuren yrityksen määritelmä (vuoden 2019 liikevaihto vähintään 10 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä yli 50). Sijoitukset ovat kooltaan 1-10 miljoonaa euroa.

Siirry kirjeen alkuun
10. Yrityssalo auttaa, neuvoo ja apunasi
16650.JPG
Me Yrityssalossa autamme yrityksiä kaikin keinoin koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa

Ota meihin yhteyttä!

- Soita päivystävään korinapuhelimeemme p. 044 546 0035 | ma-pe 9-17
- Ota yhteyttä kun kaipaat apua yrityksen talouden haasteisiin tai rahoitushakemuksen laatimiseen
- Katso sivuiltamme tarkemmat ohjeistukset, linkit, videot pokkeustilanteeseen

www.yrityssalo.fi | Webinaarit https://yrityssalo.tapahtumakalenterit.fi/
Siirry kirjeen alkuun
Yrityssalo | Joensuunkatu 7


24100 Salo | p. +358 44 778 2142www.yrityssalo.fi
Peruuta uutiskirjeen tilaus.